OSP Wola Przemykowska - Natków

Rok powstania: 1902
Liczba członków: 26
Wola Przemykowska, tel. 880 022 134 (Prezes)

 

Zarząd OSP Wola Przemykowska-Natków:

 • Kazimierz Stachowicz- Prezes
 • Łukasz Gwóźdź- Naczelnik
 • Józef Stachowicz - Wiceprezes
 • Krzysztof Przybysławski- Zastępca Naczelnika
 • Józef Gwóźdź- Sekretarz
 • Arkadiusz Mazur- Skarbnik
 • Damian Kłos- Gospodarz
 • Patryk Mazur- Członek
 • Łukasz Kłos- Członek
Komisja Rewizyjna:
 • Piotr Gwóźdź- Przewodniczący
 • Adam Stachowicz -  Wiceprzewodniczący
 • Dariusz Czaja - Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Kazimierz Tyrcha
 • Marek Antosz
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Kazimierz Stachowicz
Od lewej stoją: Łukasz Kłos, Łukasz Gwóźdż, Mateusz Dzik, Patryk Mazur, Arkadiusz Mazur,
Piotr Gwóźdź, Dariusz Czaja, Dominik Duda, Kazimierz Tyrcha, Zenon Gulik, Alojzy Zabijak,
Józef Stachowicz, Kazimierz Stachowicz, Damian Kłos, Marek Antosz.
 
 
Od lewej stoją: Kazimierz Stachowicz, Łukasz Kłos, Marek Antosz, Tomasz Kantek, Łukasz Gwóźdź, Damian Kłos, Jerzy Przybysławski; siedzą: Józef Gwóźdź, Alojzy Zabijak, Zenon Gulik, Antoni Duda, Kazimierz Tyrcha, Grzegorz Latuszek.

Historia straży

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przemykowskiej-Natkowie powstała w 1906 roku. Inicjatorami jej założenia byli miejscowi chłopi, którym przewodził Szymon Stańczyk. Podstawowym sprzętem gaśniczym ochot­ników były wiadra i łopaty, a transport odbywał się wozami konnymi. Stara drewniana remiza znajdowała się po przeciwnej stronie istniejącej obecnie strażnicy. Zwarta zabudowa i strzecha, która pokrywała domy sprzyjały częstym po­żarom. Oprócz udziału w akcjach gaśniczych, strażacy dbali o profilaktykę. W latach powojennych w okresie żniw i omłotów pełnili nocne dyżury spraw­dzając pola i zabudowania. W 1959 roku został ufundowany i poświęcony sztandar jednostki. Nowa chorągiew trafiła do strażaków w 1986 roku.

Strażnicę wybudowano w latach 60., w tym czasie na wyposażeniu jednost­ki znalazł się pierwszy samochód; był to pojazd marki Gaz, którego w 1990 roku zastąpił Żuk. Od 2004 roku ochotnicy z Natkowa do akcji wyjeżdżają nowym lekkim samochodem pożarniczym marki Ford, zakupionym ze środ­ków budżetu gminy Szczurowa oraz Zarządu Głównego Związku OSP RP. Samochód został poświęcony 10 lipca 2005 roku, a rok później 9 lipca 2006 roku, strażacy i cała społeczność uroczyście obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia jednostki.

W 1997 i 2001 roku ochotnicy przez kilka dni ratowali życie i mienie mieszkańców Woli Przemykowskiej w czasie historycznej powodzi. W la­tach 90. gasili pożar domu w swojej miejscowości. Udało się wtedy urato­wać sąsiednie zabudowania, niestety właściciel zginął w ogniu. W swoich kronikach druhowie odnotowali także akcję gaśniczą na plebanii w Woli Przemykowskiej. Paliły się zabudowania gospodarcze, budynek parafialny został ocalony.

Działalność straży nie ogranicza się tylko do akcji. Druhowie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, biorą udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, organizują imprezy sportowe, kulturalne, m.in. Dzień Strażaka, a w 2003 roku byli organizatorami gminnych dożynek, połą­czonych z oddaniem do użytku wyremontowanej i rozbudowanej remizy.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Woli Przemykowskiej- Natkowa czu­wają: Alojzy Zabijak, Marek Łucarz, Kazimierz Tyrcha, Adam Gulik, Józef Gwóźdź, Zenon Gulik, Grzegorz Latuszek, Kazimierz Stachowicz, Łukasz Gwóźdź, Bogdan Kantek, Tomasz Kantek, Jerzy Przybysławski, Paweł Ma­rek, Andrzej Gajos, Roman Cebula, Karol Stańczyk, Łukasz Kłos, Damian Kłos, Antoni Duda, Marek Antosz, Władysław Stachowicz, Franciszek Pająk, Władysław Boksa, Franciszek Majewski, Jerzy Kucharski, Józef Kłos, Duda Piotr, Duda Jarosław, Przybysławski Krzysztof, Przybysławski Piot, Gwóźdź Piot, Stachowicz Józef, Stachowicz Adam, Czaja Dariusz, Mazur Arkadiusz, Dzik Mateusz, Duda Dominik, Mazur Patryk, Gulik Jakub, Purchla Jakub.

Młodym druhom radą i wsparciem służą: Władysław Biesiada, Józef Zabi­jak, Franciszek Zabijak, Józef Szot, Józef Drabant, Józef Kosieniak, Włady­sław Czachor. Do grona zasłużonych druhów dla miejscowej OSP zaliczyć należy nieżyją­cych już: Szymona Stańczyka, Jakuba Kucharskiego, Szczepana Kowarskiego.