OSP Dąbrówka Morska

Rok powstania: 1952
Liczba członków:14
Dąbrówka Morska, tel. (14) 671 47 21 (Prezes)

 

Zarząd OSP Dąbrówka Morska

Prezes: Marcin Poznan
Naczelnik: Wiesław Maciaszek
Skarbnik: Łukasz Żaliński
Członek: Tomasz Maj
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Piotr Kłyś
Członek: Andrzej Maj


Od lewej: Ryszard Krupa, Andrzej Maj, Jacek Mądry, Jerzy Korecki, Jakub Gajos, Marek Cierniak,
Tomasz Maj, Łukasz Żaliński.

Historia straży
Jednostka w Dąbrówce Morskiej powstała w 1952 roku. Na początku zespół liczył dziewięciu strażaków, z ich też inicjatywy zakupiona została ręczna sikawka, którą osiem lat późnie zastąpiła pompa motorowa. Ochotnicy pozyskali ją dzięki wsparciu finansowemu Państwowe Straży Pożarnej w Brzesku.

W tym samym czasie powstała inicjatywa budowy Domu Strażaka. W 1959 roku przygotowano plac pod tę inicjatywę, rozpoczęto zbiórkę materiałów budowlanych. Rok później miejscowość dotknął żywioł powodzi. Pod wodą znalazło się wiele zabudowań, zniszczeniu uległ także drewniany budynek remizy wraz ze sprzętem, a także materiały przygotowywane na nowy obiekt. W 1961 roku strażacy przystąpili jednak do budowy remizy, obiekt oddano do użytku w 1964 roku.

Druhowie zabezpieczali wały Wisły i potoku Gróbka w 1997, 2001 i 2010 roku. W latach 1997 i 2010 niezbędna okazała się ewakuacja gospodarstw, bo woda poczyniła spustoszenia. oprócz akcji powodziowych ochotnicy walczą z plagą wypalania łąk i pól. W 2005 roku gasili duży pożar traw na wałach.

Na trwałe w pamięci mieszkańców Dąbrówki Morskiej zapisali się nieżyjący już strażacy: Józef Korecki, Stanisław Garus, Tomasz Kozak, Edward Korecki, Franciszek Kwaśniewski, Stefan Krupa.