OSP Niedzieliska

Rok powstania: 1888
Liczba członków: 24
Niedzieliska, tel. 512 291 624 (Prezes)

 

Zarząd OSP Niedzieliska:

 • Hanek Bartłomiej - Prezes
 • Madej Sebastian - Naczelnik
 • Krysa Dariusz – Zastępca naczelnika
 • Madej Ryszard – Sekretarz
 • Czosnek Łukasz – Skarbnik
 • Krysa Dariusz – Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
 • Bernady Krzysztof - Przewodniczący
 • Król Sebastian - Członek
 • Zadęcki Krzystof - Członek
Delegat na Zjazd Gminny:
 • Marek Bernady
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Marek Bernady
 
Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Władysław Król, Józef Kuczek, Marcin Gruszka, Zbigniew Lipchardt, Marcin Król, Maksymilian Czachor, Sławomir Banaś, Józef Mundała; w drugim rzędzie: Marek Bernady, Stanisław Noga, Andrzej Król, Marcin Cieśla, Rafał Noga, Mateusz Śledź, Krzysztof Bernady, Damian Hanek.

Historia straży

Powstanie straży ogniowej w Niedzieliskach datuje się na rok 1888, chociaż w posiadaniu OSP nie ma obecnie żadnych dokumentów, które uwiarygodniałyby tę datę. Założycielem i pierwszym komendantem był Stanisław Wiatr. On także wspólnie z innymi druhami wybudował  1900 roku remizę. 14 czerwca 1931 roku straż w Niedzieliskach otrzymała sikawkę motorową. 

Po II wojnie św. do pożaru ochotnicy wyjeżdżali wozem na drewnianych kołach, na którym znajdowała się sikawka motorowa. Potem była pompa obsługiwana przez czterech ludzi, a następnie na wyposażeniu strażaków znalazł się samochód Dodge. W 1979 roku, dzięki wsparciu pochodzącej z Niedzielisk Polonii Amerykanskiej, druhowie otrzymali now samochód marki Żuk, którym zresztą do dzisiaj jeżdżą na akcje. 

Dzień 19 maja 1988 roku to kolejna ważna data w życiu OSP. Jednostka otrzymała bowiem Złoty Znak Związku przyznany przez Zarząd Główny ZOSP RP. Niespełna miesiąc później strażacy mieli kolejne powody do dumy i świętowania. 5 czerwca 1988 roku w Niedzieliskach uroczyście obchodzono 100. rocznicę powstania jednostki. Impreza połączona była z przekazaniem druhom sztandaru, który ufundowany został przez strażaków przebywających w tym czasie w Stanach Zjednoczonych: Jana Paleczka, Józefa Skórę i Władysław Mazura. Drugi sztandar - przeznaczony do kościoła podarowali mieszkańcy Niedzielisk. Prezesem OSP był wtedy Jan Król, a komendantem Franciszek Kocot.

Ochotnicy brali udział m.in. w akcji powodziowe w 1997 roku, kiedy to ratowali dobytek mieszkańców Dąbrówki Morskiej i Woli Przemykowskiej; zabezpieczają też lokalne imprezy sportowe, biorą udział w uroczystościach religijnych i państwowych. W ramach akcji prewencyjnych organizują pogadanki w szkołach.

Wśród zasłużonych dla jednostki druhów są: Władysław Czesak, Jan Paleczek, Władysław Chabura, Jan Wróbel, Stefan Czachor, Władysław Mazur. Na Wieczną Wartę odeszli: Franciszek Kocot, Józef Skóra, Stanisław Chwała, Władysław Skóra, Jan Gut.