OSP Rajsko

Rok powstania: 1954
Liczba członków: 12
Rajsko 64, tel. (14) 671 61 39 (Naczelnik)

 

Zarząd OSP Rajsko:

  • Andrzej Młynarczyk - Prezes
  • Sylwester Hanek - Naczelnik
  • Grzegorz Rudnik – Skarbnik
  • Anna Kudła – Sekretarz
  • Jacek Jarecki - Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
  • Sierakowski Krzystof - Przewodniczący
  • Rębacz Piotr - Członek
  • Młynarczyk Jerzy - Członek
Delegat na Zjazd Gminny:
  • Andrzej Młynarczyk
Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:
  • Andrzej Młynarczyk

Od lewej: Andrzej Młynarczyk, Robert Kudła, Jerzy Sierakowski, Jerzy Młynarczyk, Jan Rams,
Józef Augustynek.

Historia straży

Jednostka w Rajsku powstała w 1954 roku z inicjatywy Andrzeja Młynarczyka i Jana Ramsa (oba z Rajska) oraz Jana Wojcieszka i Józefa Wróbla (mieszkańców Niedzielisk). Głównym powodem je utworzenia były częste pożary zabudowań, wówczas w większości jeszcze drewnianych , co zagrażało zdrowiu i życiu mieszkańców. Sześć lat późnie strażacy mogli korzystać z własne remizy, która powstał z inicjatywy mieszkańców Raska i samych druhów. W 1966 roku rozpoczęto rozbudowę strażnicy. Powstała wówczas świetlica. Po kilku latach oczekiwania, wspólnymi siłami udało się dobudować do obiektu jeszcze jedno pomieszczenie . Prace modernizacyjne zakończono dopiero w 1996 roku.

Od początku działalności na wyposażeniu jednostki była ręczna pompa otrzymana od kolegów z Rylowej oraz podstawowy, ręczny sprzęt gaśniczy. Potem druhowie dysponowali pompą M-200 i M-400, by w 1978 roku pozyskać motopompę M-800. Przewożona ona była na wozie strażackim przymocowanym do ciągnika, która jednostka otrzymała w 1976 roku.

6 września 1998 roku cała społeczność Raska przeżywała uroczystość nadania jednostce sztandaru ufundowanego przez mieszkańców. Od 2004 roku druhowie do akcji wyjeżdżają Żukiem, otrzymanym od kolegów ze Szczurowej.

Choć jednostka z Rajska nie należy do największych, stara się dobrze służyć miejscowej społeczności. Drużyna korzysta ze wsparcia i dobrej rady zasłużonych dla jednostki druhów: Stanisława Hanka i Mariana Rachwała.

Na trwałe w pamięci strażaków zapisali się nieżyący już członkowie jednostki: Andrzej Młynarczyk (założyciel OSP), Bartłomiej Augustynek, Stefa Czesak, Paweł Koperny i Julian jCzesak.