OSP Kwików

Rok powstania: 1930
Liczba członków: 16
Kwików 11, tel. (14) 671 53 08 (Prezes)

 

Zarząd OSP Kwików

 • Pochroń Rafał - Prezes
 • Kuliszewski Arkadiusz -  Naczelnik
 • Świadek Ryszard - Zastępca naczelnika
 • Łucarz Piotr – Sekretarz
 • Latuszek Ryszard – Skarbnik
 • Gargul Marcin - Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący – Zdzisław Policht
 • Członek – Czesław Świątek
 • Członek – Jan Golonka
Delegat na Zjazd Gminny:
 • Ryszard Świadek
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Ryszard Świadek
 
Stoją od lewej: Marcin Gargul, Mateusz Świadek, Mateusz Chwała, Józef Woźniczka, Szymon Mnich, Dawid Golonka, Mariusz Majka; siedzą: Ryszard Świadek, Aleksander Golonka, Czesław Świątek, Tomasz Wolsza, Zdzisław Policht.

Historia straży

Straż w Kwikowie powstała w 1930 roku. Założyciele napisali list z prośbą o wsparcie do Klubu Ratunkowego w Chicago - Rodacy zza oceanu odpowiedzieli na ten apel pozytywnie. Kupili druhom mundury, motopompę i wóz strażacki, a także pomogli w budowie niewielkiej remizy.

Od 1946 roku ochotnicy z Kwikowa mogli się już szczycić własnym sztandarem ufundowanym przez Polonię; materiał na chorągiew kupił we Francji Franciszek Pieprznik. W 1964 roku dzięki ponownemu wsparciu Polonii Amerykańskiej jednostka kupiła nowe mundury i syrenę alarmową; rozpoczęto także budowę Domu Strażaka. Inwestycje osobiście nadzorował prezes Stanisław Kucmierz. W ciągu czterech lat powstał okazały budynek z zapleczem: salą taneczną, świetlicą, kuchnią oraz pomieszczeniami na sklep.

W 1970 roku OSP otrzymała z Komendy Wojewódzkie Straży Pożarne w Krakowie samochód pożarniczy marki Żuk oraz motopompę Polonia M-800. Wkrótce miało się okazać w jak ważnym momencie trafił ten sprzęt do jednostki. Ochotnicy z Kwikowa brali bowiem udział w największym w ówczesnym czasie pożarze w Polsce, w rafinerii ropy naftowe Czechowice-Dziedzice.

W 1980 roku dzięki pomocy pochodzącej z Kwikowa siostry felicjanki Herminy Marii Smoleń udało się odnowić historyczny sztandar. W 1986 roku Anna i an Czesak ufundowali mundury oraz czapki, a w 1994 roku reprezentacyjne hełmy strażackie, używane podczas Warty przy Grobie Pańskim w kościele w Zaborowie. W 1997 roku strażacy z Kwikowa bronili wałów Uszwicy przed wylaniem.

W 2001 roku rozpoczęto remont i rozbudowę Domu Strażaka, wsparcia udzieliły: Urząd Gminy w Szczurowe i Towarzystwo Ratunkowe z Chicago. Nieocenione okazało się także zaangażowanie wójta Mariana Zalewskiego. Dzięki życzliwości ludzi i instytucji, remont zakończono w 2005 roku. Rok wcześniej Anna Czesak ufundowała jednostce nowy sztandar, dwa lata później Rodacy z Ameryki zakupili samochód Lublin, a Zofia Kasprzyk przekazała finanse na nowe mundury.

Wiele pracy w rozwój jednostki włożyli nieżyjący już strażacy: Jan Kucmierz, Paweł Tabor, Jakub Giza, Jan Walczak, Paweł Kowalczyk, Józef Sulma, Józef Walczak, Józef Tabor, Jakub Klęsk, Stanisław Majka, Jan Policht, Józef Majka, Michał Tabor, Jan Samek, Jan Majka, Wincenty Tabor, Józef Wodka, Franciszek Golonka, Władysław Polak, Jan Pawula, Jan Czesak, Józef Świadek, Stanisław Kucmierz.