OSP Rylowa

Rok powstania: 1952
Liczba członków: 30
Rylowa 98, te. (14) 671 41 60 (Prezes)

 
 
Zarząd OSP Rylowa:
 • Rafał Mizera - Prezes
 • Sęk Paweł - Wiceprezes
 • Klisiewicz Wojciech - Naczelnik
 • Zbigniew Chabura – Sekretarz
 • Tadeusz Habura – Skarbnik, Kronikarz
Komisja Rewizyjna:
 • Kozak Czesław Przewodniczący
 • Klisiewicz Józef - Sekretarz
 • Chabura Stanisław - Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Rafał Mizera
 • Józef Gofron
Przedstawiciele do Zarządu Gminnego:
 • Rafał Mizera
 • Józef Gofron
 
Siedzą od lewej: Józef Świątek, Czesław Gtąb, Jan Cieśla, Franciszek Prorok, Józef Klisiewicz, Karol Kulak, Bronisław Górka, Józef Mizera, Mirosław Świątek; stoją: Marian Kossoń, Zbigniew Chabura, Tadeusz Habura, Mariusz Wojnicki, Stanisław Cieśla, Antoni Gofron, Stanisław Chabura, Witold Wojcieszek, Marian Gargul, Marceli Wojnicki, Józef Gofron, Józef Rogóż, Andrzej Fijałkowski.

Historia Straży

Jednostka w Rylowej została założona po II wojnie Św. z inicjatywy ówczesnego sołtysa wsi - Ludwika Cieśli. Rejestracji w sądzie dokonano w kwietniu 953 roku, pierwszym prezesem został Stanisław Stoch, skarbnikiem Stanisław Janczura, gospodarzem Franciszek Bartyzel, u którego przetrzymywano pierwszy sprzęt pożarniczy, m.in. sikawkę ręczną, węże, tłumice, wiadra i bosaki. Na przełomie lat 50. i 60. wybudowano remizę, a od 1962 roku strażacy do akcji wyjeżdżali otrzymanym z demobilu samochodem marki Dodge; kierowcą pojazdu został Czesław Głąb. Stosunkowo młoda jednostka rozwijała się dość prężnie, dzięki czemu otrzymała w 1974 roku samochód Żuk, a w nagrodę za wygranie zawodów powiatowych sportowo-pożarniczych w Czchowie - motopompę M-800.

Po tragicznej śmierci, w marcu 1984 roku, ówczesnego prezesa straży Cze­sława Drewniaka, obowiązki powierzono Marianowi Kossoniowi. Podczas zebrania w 1985 roku uzyskał on zaufanie druhów i pełni swoją funkcję aż do dnia dzisiejszego. Członkowie straży w czasie tych obrad na stanowisko naczelnika wybrali Karola Kułaka, jego zastępcą został Stanisław Wójcik, sekretarzem Jan Czaplak, a skarbnikiem Tadeusz Habura.

28 lutego 1986 roku wybrano komitet d/s modernizacji i rozbudowy remi­zy. Przewodził mu Marian Kossoń. Po sześciu latach działań w tym zakresie, w maju 1992 roku uroczyście oddano do użytku pięknie rozbudowany Dom Strażaka. Rok później druhowie mogli już dumnie nosić własny sztandar - ufundowany przez samych ochotników i Zbigniewa Chaburę. W maju 2005 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku samochodu marki Star.

Wielokrotnie ochotnicy z Rylowej wyjeżdżali do akcji, zwłaszcza powo­dziowych. Sąsiedztwo Wisły, Raby i Uszwicy dało się we znaki mieszkań­com tych terenów. Strażacy walczyli z żywiołem m.in. w Borzęcinie Dolnym na wałach Uszwicy oraz na Wiśle w Woli Przemykowskiej i Górce.
Druhowie z Rylowej udzielają się także podczas nabożeństw w kościele, imprez gminnych, biorą udział w cyklicznie organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców Rylowej czuwają: Marian Kossoń, Karol Kułak, Tadeusz Habura, Józef Gofron, Czesław Kozak, Zbigniew Cha­bura, Stanisław Chabura, Józef Klisiewicz, Witold Wojcieszek, Józef Mizera, Rafał Mizera, Stanisław Cieśla, Michał Cieśla, Grzegorz Cholewicki, Mar­celi Wojnicki, Mariusz Wojnicki, Stanisław Bylica, Michał Kozak, Andrzej Fijałkowski, Józef Rogóż, Czesław Rogóż, Adam Mordarski, Józef Świątek, Mirosław Świątek, Jan Czaplak, Zygmunt Prorok, Marian Gargul, Marek Go­fron, Antoni Gofron, Łukasz Kozak.

Do grona zasłużonych dla jednostki zaliczyć należy: Tadeusza Cieślę, Cze­sława Głąba, Franciszka Proroka, Bronisława Górkę, Jana Cieślę i Michała Gofrona. Na trwałe w pamięci i kronikach OSP w Rylowej zapisali się nieżyjący już druhowie: Franciszek Golik, Franciszek Stoch, Stanisław Stoch, Franciszek Bartyzel, Czesław Drewniak, Andrzej Drewniak, Medard Chabura, Mieczy­sław Zabiegała.

WYKAZ CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RYLOWEJ
na dzień 31.12.1984 r.
 1. Kułak Karol
 2. Kossoń Marian
 3. Cieśla Jan
 4. Gofron Franciszek
 5. Górka Bronisław
 6. Prorok Franciszek
 7. Parszcz Tadeusz
 8. Wójcik Stanisław
 9. Bartyzel Franciszek
 10. Cieśla Krystan
 11. Janczura Stanisław
 12. Cieśla Tadeusz
 13. Stoch Stanisław
 14. Rębacz Eugeniusz
 15. Klisiewicz Leszek
 16. Zabiegała Mieczysław
 17. Gofron Michał
 18. Głąb Czesław
 19. Bylica Stanisław
 20. Drewniak Andrzej
 21. Żurek Andrzej
 22. Daniel Stanisław
 23. Chabura Stanisław
 24. Chabura Zbigniew
 25. Cieśla Stanisław
 26. Stojak Edward
 27. Górka Stanisław
 28. Gargul Marian
 29. Mizera Józef
 30. Czaplak Jan
 31. Habura Tadeusz
 32. Mordarski Adam
 33. Hanek Stanisław
16 lutego 1985 roku miało miejsce walne zebranie OSP w Rylowej, gdzie zostało przyjętych pięciu kandydatów na członków OSP. Byli nimi: Gargul Marian, Mizera Józef, Czaplak Jan, Habura Tadeusz, Mordarski Adam.
Wybrano także nowy Zarząd OSP, w którym na stanowiska wybrani zostali:
 • Prezes OSP - Marian Kossoń,
 • Naczelnik OSP - Kułak Karol,
 • Z-ca Naczelnika OSP - Wójcik Stanisław,
 • Sekretarz OSP - Czaplak Jan
 • Skarbnik OSP - Habura Tadeusz

W lutym 1985 roku na Sali Tańca w Szczurowej zorganizowana została przez OSP Rylowa zabawa taneczna, której dochód w wysokości 31 690 zł przeznaczono dla potrzeb OSP. W kwietniu tegoż roku powtórzono zabawę i dochód z niej także przeznaczono dla potrzeb Straży.

22 września 1985 r. odbyły się w Rylowej Gminne Zawody Strażackie zorganizowane przez tutejszych strażaków. OSP Rylowa zajęła I miejsce a dochód z zawodów przeznaczono dla OSP.

26 lutego 1986 r. odbyło się walne zebranie OSP w Rylowej, na którym wybrano Komitet modernizacji i rozbudowy remizy OSP w Rylowej. Przewodniczącym Komitetu został Marian Kossoń, zastępcą Karol Kułak, księgowym Tadeusz Habura, sekretarzem Jan Czaplak, członkiem Stanisław Wójcik. Ponadto przyjęto Stanisława Hanka - kandydata na członka OSP.

4 kwietnia 1986 r. została opracowana dokumentacja na rozbudowę OSP Rylowa. Dokumentacja została opracowana przez inż. Stanisława Butrymowicza z Bochni. Koszt jej opracowania to 105 tys. zł. W maju tegoż roku przystąpiono do rozbudowy remizy, prowadząc kolejno akcje w czynie społecznym m.in. wykonanie pustaków, zwózka drzewa z lasu, gromadzenie materiałów do dalszej rozbudowy, wykonanie słupów i belek, prace przy pokryciu dachu i wprawianiu okien, prace wykończeniowe i inne.

We wrześniu 1986 r. odbyły się Gminne Zawody Strażackie w Rylowej, w których Rylowa zajęła V miejsce, natomiast w rok później w czerwcu jednostka zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę 5 tys. zł w Gminnych Zawodach Strażackich organizowanych w Zaborowie. W czerwcu 1988 r. podczas Gminnych zawodów w Strzelcach Wielkich strażacy zajęli 4 miejsce.

W maju 1992 roku odbyło się uroczyste oddanie Domu Strażaka w Rylowej wraz z zabawą taneczną, a w grudniu zorganizowano zabawę sylwestrową. W maju 1993 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie i przekazanie sztandaru dla OSP Rylowa.

Prace wykonane w kolejnych latach działalności OSP Rylowa:

 • lipiec 1993r. malowanie kuchni
 • wrzesień 1993r. malowanie ogrodzenia
 • luty 1994r. wykonanie instalacji gazowej
 • sierpień 1995r. wykonanie szamba, montaż wentylatora
 • wrzesień 1995r. malowanie kuchni
 • listopad 1995r. wykonanie półek w pomieszczeniu gospodarczym
 • luty 1996r. urządzenie toalet
 • kwiecień 1997r. wymiana rynien
 • sierpień 1998r. cyklinowanie parkietu, malowanie sali i okien
 • luty 1999r. wyposażenie kuchni
 • luty 2000r. remont budynku OSP po wichurze (zerwany dach)
 • maj 2000r. wykonanie studni
 • kwiecień 2001r. budowa pomieszczeń gospodarczych, wykonanie i montaż chłodni
 • kwiecień 2002r. remont kuchni przy sali tanecznej
 • maj 2002r. zakup kosiarki na potrzeby OSP
 • 2004r. wykonanie boazerii w korytarzu i malowanie
 • 2004r. karosaż samochodu
 • kwiecień 2005r. malowanie świetlicy
8 marca 2003 roku odbyło się walne zebranie członków OSP, na której podjęto uchwałę o przekazaniu budynku OSP do zasobów "mienia komunalnego gminy". W maju 2005r. miało miejsce uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu strażackiego.