OSP Pojawie

Rok powstania: 1905
Liczba członków: 23, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 8
Pojawie 22a, tel. (14) 671 53 79 (Prezes)

 
 
Zarząd OSP Pojawie:
 • Janowski Stanisław - Prezes
 • Golonka Józef – Wiceprezes
 • Świątek Piotr - Naczelnik
 • Mądrzyk Karol – Zastępca naczelnika
 • Mądrzyk Stanisław – Sekretarz
 • Witek Krzysztof – Skarbnik
 • Lechowicz Zen– Członek
Komisja Rewizyjna:
 • Świątek Aleksander - Przewodniczący
 • Kuliszewski Mirosław - Członek
 • Burzawa Krzystof - Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Józef Golonka
 • Edward Mika
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Edward Mika

Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Aleksander Pawula, Henryk Płachno, Kamil Janowski, Tomasz Mądrzyk, Marcin Nowak, Edward Mika, Mateusz Maj, Mateusz Woźniczka, Stanisław Mądrzyk, Józef Mucek; w drugim rzędzie: Mirosław Kuliszewski, Krzysztof Burzawa, Aleksander Świątek, Łukasz Maj, Arkadiusz Kuliszewski, Józef Golonka, Stanisław Janowski. 
 
Historia Straży

Założycielem i pierwszym komendantem jednostki w Pojawiu był Stanisława Mika. Ciężkie to były czasy: za pierwszy sprzęt strażacki służyły wiadra, ręczne sikawki, tłumice, łopaty i inne bardzo proste narzędzia. Z uwagi na to, że zabudowania były drewniane i kryte słomą, pożary nie należały do rzadkości. ale jeszcze przed I wojna światową druhowie otrzymali z Wiednia ręczną pompę tłokową z wężami, na podwoziu konnym. Zbudowano drewniana remizę, pozyskano mundury i hełmy. W latach 20. było w jednostce już dwudziestu umundurowanych ochotników, którzy służyli mieszkańcom ratunkiem i pomocą w nieszczęściu.

Pod koniec lat 30. zbudowano nową remizę, a jednostka otrzymała sztandar. Pod koniec lat 40. strażacy z Pojawia dysponowali już motopompą przewożoną wozem konnym, a w 1963 roku do akcji wyjeżdżali z motopompą PO-3. W latach 1971-72 trwały prace adaptacyjne budynku po świetlicy wiejskiej na potrzeby remizy. W 1973 roku jednostka otrzymała lekki samochód gaśniczy marki Żuk, a w kolejnych latach mundury, hełmy i pasy bojowe oraz nową motopompę PO-5. W 1978 roku strażacy otrzymali sztandar, a OSP została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 2002 roku strażacy gościli Zarząd Kongresu Polonii Amerykańskiej z prezesem Edwardem Moskalem, który w imieniu Polonii przekazał druhom nową motopompę.

Od 2003 roku strażacy dysponują średnim samochodem pożarniczym marki Star, zakupionym dzięki pomocy Klubu Pojawian z Chicago, Urzędu Gminy Szczurowa, Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie oraz ze środków własnych jednostki. Pojazd został uroczyście przekazany do eksploatacji przez prezesa Związku Klubów Polskich w USA - Edwarda Mikę i wójta Mariana Zalewskiego.

W 2006 roku jednostka obchodziła 100-lecie swego istnienia, wtedy też została odznaczona Złotym Znakiem Związku. Strażacy  z Pojawia czynnie włączają się w prace na rzecz gminy. Ochotnicy mają też na swoim koncie wiele akcji ratunkowych. Do tych najważniejszych, w których brali udział w ostatnich latach, zaliczają działania przeciwpowodziowe na rzekach Wisła i Uszwica w 1997 i 2000 roku.

Strażacy z Pojawia regularnie sprawdzają swoją sprawność w zawodach sportowo-pożarniczych, zajmując w nich czołowe miejsca (świadczą o tym liczne dyplomy wiszące w siedzibie jednostki) m.in. I miejsce w zawodach sportowo-pożarniczych w Szczurowej w 1996 roku, I miejsce w 1976 roku w zawodach organizowanych w Rajsku.

Na Wieczną Służbę odeszli m.in. Stanisław Mika - założyciel i pierwszy komendant OSP oraz komendanci: Andrzej Wojnicki, Władysław Kotwa, Jan Latuszek.