OSP Górka

Rok powstania: ok. 1910
Liczba członków: 35
Górka, tel. (14) 671 35 30 (Prezes)

 

Zarząd OSP Górka

 • Piotr Mikuś - Prezes
 • Józef Dobosz – Wiceprezes
 • Radosław Kłósek - Naczelnik
 • Ewelina Skalska – Zastępca naczelnika
 • Monika Burzawa - Moskal – Sekretarz
 • Tomasz Dobosz – Skarbnik
 • Piotr Dobosz - Kronikarz
 • Emanuel Mikuś – Gospodarz
 • Rafał Wojnicki - Członek
Komisja Rewizyjna:
 • Tadeusz Caban - Przewodniczący
 • Tadeusz Krzeczkowski - Członek
 • Zbigniew Moskal - Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Zdzisław Czarnik
 • Janusz Czarnik
 • Jerzy Wałach
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Zdzisław Czarnik
Stoją od lewej: Grzegorz Białkowski, Józef Dobosz, Jacek Majka, Krystian Powroźnik, Ryszard Głąb, Mieczysław Szlachta, Tomasz Dobosz, Piotr Majka, Mateusz Majka, Wojciech Wąsik, Tadeusz Caban, Andrzej Piórek,; siedzą: Piotr Mikuś, Józef Szlachta, Stanisław Majka, Agnieszka Mikuś, Ewa Głąb, Anna Dobosz, Józef Antosz, Tadeusz Krzeczowski, Tadeusz Antosz. 
 
Historia Straży

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce powstała w latach dwudziestych, a jej założycielami byli: Moskal Wojciech (prezes), Jabłoński Wojciech (wiceprezes), Polak Wojciech (naczelnik), Majka Andrzej (zastępca naczelnika), Cholewa Jan (skarbnik), Wąsik Jan (gospodarz).W czynie społecznym w owych czasach OSP wybudowała budynek strażacki. W 1934 roku strażacy brali udział w akcji powodziowej, która nawiedziła Górkę i okolice. Wtedy to OSP Górka była wyposażona w motopompę i konny wóz strażacki.

W czasie II wojny światowej strażacy brali udział w akcjach gaśniczych i odbywali warty przeciwpożarowe. W latach powojennych OSP utrzymywała się ze swoich dochodów z organizowanych zabaw i zbiórek pieniężnych. W tym czasie władzę w służbach OSP sprawowali: Polak Wojciech, Dudek Stanisław, Knap Franciszek.

W latach 60-tych OSP w Górce otrzymała z USA spadek po zmarłym Nowaku. Za te pieniądze kupiono motopompę i mundury strażackie. W latach 70-tych władze OSP sprawowali: Szlachta Józef (naczelnik), Majka Tadeusz (prezes), Majka Stefan (wiceprezes), Siemieniec Jan (sekretarz), Antosz Józef (skarbnik), Szlachta Tadeusz (gospodarz).

W roku 1980 OSP otrzymała samochód strażacki marki Żuk, a w 1988 Polonia Amerykańska ufundowała 2 sztandary. W roku 1997 i 2001 OSP brała czynny udział w akcjach powodziowych. Od 1998 r. rozpoczął się remont kapitalny remizy i w 2004 roku remiza została oddana do użytku.