OSP Dołęga

Rok powstania: 1902
Liczba członków: 29, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: 17
Dołęga 39a, tel. (14) 671 52 39 (Prezes)

 
 
Zarząd OSP Dołęga:
 • Zdzisław Czarnik - Prezes
 • Jerzy Wałach – Wiceprezes, Naczelnik
 • Marian Dziąćko – Wiceprezes
 • Czesław Mika – Zastępca naczelnika
 • Zdzisław Polak – Sekretarz
 • Tadeusz Stąsiek – Skarbnik
 • Janusz Czarnik – Gospodarz
 • Członek – Józef Pajdzik
Komisja Rewizyjna:
 • Przewodniczący – Roman Mądrzyk
 • Wiceprzewodniczący – Edward Zygiel
 • Sekretarz – Józef Wesołowski
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Zdzisław Czarnik
 • Janusz Czarnik
 • Jerzy Wałach
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Zdzisław Czarnik
Siedzą od lewej: Stanisław Badzioch, Zdzisław Curyło, Jan Czarnik, Franciszek Czarnik, Franciszek Mika,; stoją w drugim rządzie: Zdzisław Polak, Tadeusz Stąsiek, Roman Mądrzyk, Jerzy Wałach, Janusz Czarnik, Adam Czachor, Zdzisław Czarnik, Edward Zygiel, Władysław Czuj, Marian Dziąćko, Konrad Szarfaniec,; stoją w trzecim rzędzie: Kazimierz Świerczek, Krzysztof Kowalczyk, Józef Wesołowski, Zbigniew Wojnicki, Bogdan Szafraniec, Czesław Mika. 
 
Historia Straży

Ochotnicza Straż Pożarna w Dołędze założona została na mocy zarządzenia władz austriackich w 1902 roku, a założycielem był ówczesny wójt gromady Dołęga Józef Rzepka. Pierwszym wyposażeniem druhów były wiadra i ręczne drewniane sikawki. W 1921 roku wrócił ze Stanów Zjednoczonych Andrzej Sowa, który został Wójtem Gromady Dołęga i dzięki kontaktom z ofiarodawcami zza oceanu zakupiono 11 mundurów oraz konną sikawkę tłoczącą, przy której musieli pracować strażacy. W 1925 r. komendantem został Antoni Olender a prezesuręprzejmuje Płachno Jan.

Okres II wojny zawiesza działalność zorganizowaną, po roku 1945 funkcje strażackie pełnią kolejno Jarosz Marcin, Stąsiek Andrzej i Kowalczyk Antoni, natomiast w 1956 r. komendantem zostaje Rzepka Władysław, prezesem Szafraniec Andrzej. W tych latach zostaje podjęta budowa Domu Strażaka. Jednocześnie przy wydatnej pomocy Klubu Dołęga w Chicago zakupiono typowy pożarniczy wóz konny oraz motopompami M800 typu "Polonia". Oficjalnego przekazania dokonano 28 czerwca 1959 r. W dalszym etapie podjęto rozbudowę Domu Strażaka z typowym boksem garażowym i już w roku 1971 Klub Dołęga w Chicago zakupił samochód pożarniczy typu "Żuk".

W roku 1974 komendantem zostaje Czarnik Zdzisław. 18 czerwca 1978r. podczas obchodów 75-letnia OSP w Dołędze następuje przekazanie sztandaru jednostce ufundowanego przez społeczeństwo wsi Dołęga. W roku 1993 po śmierci prezesa Szafrańca funkcję tę przejął wiceprezes Pacyna Jan i w tymże też roku zostaje założony komitet dalszej rozbudowy i modernizacji Domu Ludowego OSP Dołęga. Uroczystego poświęcenia i przekazania do użytku dokonano dnia 27 września 1998r.

Podczas zebrania sprawozdawczego 14 lutego 2001 r. Pacyna Jan ówczesny Prezes zrzeka się pełnienia funkcji ze względu na zły stan zdrowia. Na jego miejsce powołano Prezesa Zdzisława Czarnika a na komendanta wybrano Jerzego Wołacka.