OSP Wrzępia

Rok powstania: 1895
Liczba członków: 30
Wrzępia 43a, tel. (0-14) 671-62-48 (Prezes)

 
 
Zarząd OSP Wrzępia:
 • Krzysztof Pajor - Prezes
 • Kazimierz Pudełek - Naczelnik
 • Marek Nowak – Zastępca naczelnika
 • Andrzej Fiołek – Skarbnik
 • Tadeusz Pajor - Gospodarz
Komisja Rewizyjna:
 • Ryszard Rzeźnik - Przewodniczący
 • Mirosław Jabłonowski -Członek
 • Dariusz Kuta - Członek
Delegaci na Zjazd Gminny:
 • Stanisław Jarosz
 • Andrzej Fiołek
Przedstawiciel do Zarządu Gminnego:
 • Andrzej Fiołek
Stoją od lewej: Krzysztof Nawrot, Adam Pawlik, Marek Piwowarczyk, Paweł Maślany, Ryszard Rzeźnik, Szymon Oleksy, Franciszek Ignacyk, Dariusz Kuta, Tomasz Maślany, Zbigniew Nawrot, Jan Jowak, Mirosław Jabłoński, Stanisław Jarosz, Kazimierz Pudełek, Andrzej Fiolek; siedzą: Zdzisław Kuta, Kazimierz Jabłoński, Franciszek Nowak, Tadeusz Mądry, Kazimierz Maślany, Zbigniew Zabiegała, Stefan Jewuła, Stanisław Fiołek. 
 
Historia straży

Ochotnicza Straż Pożarna we Wrzępi powstała w 1895 roku. Założycielem pierwszym komendantem był Michał Sowa wraz z tutejszymi mieszkańca- li narodowości żydowskiej: Joskiem, Mendelem, Hołysem i Klinferdem. Na wyposażeniu strażaków były wówczas wiadra na wodę oraz drewniana, ręcz- a prowadnica. W 1901 roku jednostka otrzymała ręczną pompę wahadłową, tzw. „kiwajkę", którą uruchamiało czterech strażaków. Służyła ona druhom aż do 1940 roku.

Sowa dowodził jednostką do 1920 roku, kiedy to zastąpił go Tomasz Romanek, a funkcję prezesa powierzono Władysławowi Strózikowi. W tym czasie na wyposażeniu druhów była także pompa tzw. „zerówka", podwożona do pożaru zaprzęgiem konnym.
Kolejna zmiana na stanowisku komendanta nastąpiła w 1950 roku. Został nim Bronisław Szwarnóg, a swoje obowiązki pełnił przez pięć lat. Po jego wyjeździe do Krakowa, stanowisko komendanta objął Tadeusz Łatała. W tym okresie jednostka dysponowała już pompą motorową, jednak mało wydajną. Sytuacja ta zmieniła się w latach 60., kiedy to dzięki pomocy Komendy Stra­ży Pożarnej w Bochni, zakupiona została nowa motopompa M-800.

Komendantem druhów z Wrzępi był wówczas Józef Fiołek. On właśnie za­pisał się historii jednostki bohaterską postawą. Podczas pożaru domu Micha­liny Strózik we Wrzępi w latach 70., wyniósł nieprzytomną właścicielkę z piwnicy budynku.

Poza gaszeniem pożarów, druhowie zabezpieczali także wały podczas powodzi, które często nawiedzały te tereny. Tak było w 1997 roku, kiedy niszczycielski żywioł zagroził mieszkańcom Szczurowej, Włoszyna i Woli Przemykowskiej. Tam właśnie pracowali strażacy z Wrzępi, a w 2001 roku zabezpieczali wały w Uściu Solnym i Barczkowie. Z ważniejszych akcji gaś­niczych wymienić należy wyjazd do pożaru stodoły Jacka Rzeźnika z Wrzępi (początek lat 90.). Zabudowania spłonęły, ale ochotnicy uratowali pobliski dom; podobna akcja miała miejsce w połowie lat 90. u Józefa Fiołka, także we Wrzępi, a w 2000 roku gasili pożar zabudowań Józefy Oleksy.

Od końca XIX wieku strażacy z Wrzępi gromadzili się w drewnianej remizie usytuowanej w centrum wsi. Obiekt pełnił swoją funkcję do 1950 roku, kiedy to w czynie społecznym druhowie i mieszkańcy wybudowali nową murowa­ną strażnicę. Zaangażowanie ludzi było duże - sami produkowali cegłę i pu­staki, a po wybudowaniu remizy pozostały materiał przekazali na rozbudowę szkoły. Po dwudziestu pięciu latach, staraniem komendanta Zdzisława Kuty oraz prezesa Juliana Czai nastąpiła rozbudowa strażnicy - nadbudowano pię­tro budynku. Uroczyste przekazanie Domu Strażaka miało miejsce 17 lipca 1977 roku. Na podniosłą uroczystość przybyło wielu mieszkańców, a także poczty sztandarowe z sąsiednich jednostek.

Marzeniem wszystkich strażaków było posiadanie własnego samochodu. Plany te udało się zrealizować dopiero w 1988 roku. Przy pomocy działacza społecznego Mieczysława Domagały, Wojewódzka Komenda Straży Pożar­nej z Tarnowa przekazała do Wrzępi samochód Żuk po kapitalnym remoncie. Uroczyste poświęcenie i przekazanie pojazdu odbyło się 24 lipca 1988 roku. Poczciwy 30-letni Żuk służył miejscowym druhom kolejne 16 lat. Pod koniec 2004 roku staraniem sołtysa, a jednocześnie przewodniczącego Rady Gmi­ny w Szczurowej - Andrzeja Fiołka, strażacy otrzymali do dyspozycji nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit, wart 120 tys. zł. Ponad połowę kosztów pokryli sami druhowie przy wsparciu gminy, 50 tys. zł dołożył Za­rząd Główny Związku OSP RP i firma PZU.

Prezesem straży był już wówczas Zbigniew Zabiegała, wybrany na to sta­nowisko w 1992 roku, po śmierci Juliana Czai. Zmiana warty na stanowisku komendanta następowała częściej. W 1991 roku został nim Franciszek No­wak, a od 2006 roku obowiązki te pełni Stanisław Jarosz. Strażacy corocznie podczas świąt wielkanocnych wystawiają Wartę przy Grobie Pańskim w kościele w Cerekwi, biorą także udział w zawodach sportowo-pożarniczych.

Jednostkę we Wrzępi tworzą: Zbigniew Zabiegała, Stanisław Jarosz, Ka­zimierz Maślany, Andrzej Fiołek, Zdzisław Kuta, Jan Nowak, Kazimierz Ja­błoński, Stefan Jewuła, Zbigniew Nawrot, Stanisław Piwowarczyk, Bogusław Mądry, Ryszard Rzeźnik, Szymon Oleksy, Dariusz Kuta, Kazimierz Pudełek, Piotr Cierniak, Tomasz Maślany, Franciszek Ignacyk, Janusz Jewuła, Miro­sław Jabłoński, Piotr Jewuła, Zbigniew Cupał, Paweł Maślany, Michał Fio­łek, Łukasz Jarosz, Marek Piwowarczyk, Paweł Fiołek, Krzysztof Maślany, Tadeusz Mądry, Stanisław Wieczorek.
Zasłużeni dla jednostki to: Stanisław Fiołek, Stanisław Hołota, Franciszek Nowak. Na Wieczną Wartę odeszli już: Józef Fiołek, Bronisław Szwarnóg, Michał Sowa, Tadeusz Łatała, Władysław Jarosz, Józef Oleksy, Jan Jarosz, Julian Czaja i Władysław Strózik.