W 88. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

O pamięć i patriotyzm

Chicago - 13 listopada w Chicagowskim Centrum Kultury przy 78 East Washington odbyły się uroczystości 88. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w "Wietrznym Mieście". Gościem honorowym obchodów był wicemarszałek Senatu RP Maciej Płużyński. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób reprezentujących różne organizacje polonijne, środowiska zawodowe, twórcze i biznesy.

Witając zgromadzonych konsul generalny Jarosław Łasiński podkreślił znaczenie wydarzeń z 1918 roku dla narodu polskiego i polskiej państwowości, która po 123 latach niewoli zaczęła się ponownie odradzać.[...]

Obchody rocznicowe stają się okazją do honorowania przedstawicieli Polonii za ich wkład w działania na rzecz kultywowania na obczyźnie polskiej historii i kultury oraz pracy na rzecz polonijnej społeczności. W tym roku Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej nadanymi przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego konsul Generalny Jarosław Łasiński odznaczył cztery osoby: Andrzeja Lisowskiego z Towarzystwa Historycznego, współtwórcę Stowarzyszenia Przyjaciół 12 Pułku Ułanów Podolskich, animatora inscenizacji historycznych związanych z upamiętnieniem Powstania Warszawskiego, Edwarda Mikę, przewodniczącego Komitetu Obchodów 3 Maja w Chicago i prezesa Związku Klubów Polskich oraz pedagogów i zaangażowanych rzeczników sprawy polskiej na emigracji - Betty Uzarowicz i Danutę Schneider. [...]

Gratulując wyróżnionym wicemarszałek Senatu RP Maciej Płużyński podkreślił wielkie znaczenie, jakie polskie władze przykładają do podtrzymywania przez Polonię związków z krajem. Wskazał na potrzebę prowadzenia nauki języka polskiego, historii i kultury, które są zasadniczymi czynnikami wpływającymi na podtrzymanie poczucia polskiej tożsamości i bycia Polakiem na obczyźnie, szczególnie wśród młodego pokolenia. Marszałek wskazał na działania pomocowe ze strony władz polskich w stosunku do Polonii, szczególnie na wschodzie, w zakresie rozbudowy szkolnictwa polskiego na tych terenach. [...]

fragm. tekstu: Andrzej Baraniak, "Dziennik Związkowy"

 

Fotogaleria: