Komitet Pomocy Gminie Szczurowa

Skład Zarządu

 WOJNICKA HALINA  Przewodnicząca
 BOGDAN MAŚLANKA  Vice Przewodniczący
 HALINA WOJNICKA  Sekretarz
 JÓZEF POLICHT  Skarbnik
 STANISŁAW CHWAŁA  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 JÓZEF BABICZ  Członek Komisji Rewizyjnej
 BOGUMIŁA CZACHOR  Członek Komisji Rewizyjnej
 TADEUSZ MAJ  Korespondent

 

Galeria zdjęć

Poczet sztandarowy

Zdęcie pamiątkowe