polonia szczurowa - słowo Prezesa Towarzystwa

Drodzy Rodacy Członkowie i Przyjaciele,

To już 100 lat od momentu, w którym nasi dziadkowie połączyli swoje wysiłki w dziele niesienia pomocy Rodakom pozostającym w Ojczyźnie, dając początek organizacji o nazwie Towarzystwo Ratunkowe Szczurowa. Piękna to karta historii, zapisana złotymi literami w dziejach ludzkiej pamięci i ludzkiej działalności. Jest to okres pięknych dokonań a ich efekty widoczne do dzisiaj - pomagają lub ułatwiają życie naszym bliskim w Ojczyźnie. Nam natomiast przysparzają splendoru i chwały. Ślady naszej działalności można znaleźć niemalże we wszystkich sferach życia gospodarczego i ekonomicznego, kulturalnego i duchowego w naszej rodzinnej Szczurowej i okolicach. Dzięki otwartym sercom, gorącym i chętnym umysłom naszych członków. Towarzystwo stale rozszerzało zakres swojej działalności a lista dokonań niezmiennie rosła.
 
Długo by trzeba było wymieniać nazwiska tych, którzy każdą wolną chwilę poświęcali pracy w naszym Towarzystwie. Wielu z nich nie doczekało tej radosnej chwili - Jubileuszu 100-Iecia. To Oni byli drogowskazem w naszych poczynaniach, uczyli jak miłować i kochać ziemię naszych Ojców, jak jej pomagać, aby była coraz żyźniejsza, bogatsza i piękniejsza. Celebrując dziś tak piękną rocznicę jesteśmy dumni z naszych dokonań.
 
Pragnę z całego serca złożyć podziękowania wszystkim dotychczasowym Zarządom, wszystkim dotychczasowym i obecnym członkom naszego Towarzystwa za zaangażowanie i ofiarną pracę. Myślę, że ten wspaniały Jubileusz 100-lecia będzie pomnażał nasze wysiłki we współpracy z władzami gminy Szczurowa w przyszłości. Myślę, że nasze wysiłki charakteryzować będzie jedność myśli i wspólnota celów. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim klubom i towarzystwom, przemysłowcom, ludziom biznesu, przyjaciołom oraz całej Polonii za pełne zaangażowanie, współpracę i poparcie. Jest to nasz wspólny cel i nasza wspólna droga, która uczyni Ojczyznę naszą zasobniejszą i piękniejszą. Będzie to nasza wymierna cegiełka w nasz wspólny dom, Polskę.
 
Bóg Warna zapłać i szczęść Boże.
God bless America.
Eugeniusz Golik, Prezes