polonia szczurowa - słowo Przewodniczącego Bankietu
Szanowni Państwo,
 
Obchody wielkich rocznic są zawsze okazją do poczynienia bilansu dokonań, w tym do refleksji nad dniem dzisiejszym i zadumy nad jutrem. Dla mnie, osobiście, dzisiejsza uroczystość jest szczególna: przyszło mi w udziale sprawować funkcję przewodniczącego jubileuszowego Bankietu z okazji 100-nej rocznicy istnienia Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa. Ponadto dlatego, iż kontynuując sztafetę pokoleń noszę nazwisko pierwszego założyciela Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa, jakim był śp. Grzegorz Małek. Od założenia Towarzystwa minęło 100 lat. 100 lat różnych inicjatyw, przedsięwzięć i prac, którym zawsze przyświecał jeden cel; niesienie pomocy Rodakom żyjącym w nasze Ojczyźnie. Wielu z założycieli, ale także .Ci, którzy pracowali przez szereg lat, pragnęłoby doczekać tak doniosłej uroczystości, jaką jest dzisiejszy BANKIET STULECIA.
 
 
Wypada nam pochylić czoła i oddać hołd wdzięczności Tym, którzy złączeni w Towarzystwie Ratunkowym Szczurowa byli żywymi świadkami tradycji wiary a zwłaszcza miłości, która nie widzi tylko siebie, lecz potrzeby Braci. Ci, którzy nie doczekali tak pięknego Jubileuszu 100-nej rocznicy założenia Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa.,..
 
Bogu oddali ducha
Ziemi Amerykańskiej ciało
A serca Polsce i swojej wiosce Szczurowa
 
Dzisiaj cieszą się wszyscy, którzy doczekali się tak piękniej uroczystości. Doczekali się bankietu i 100-nej rocznicy istnienia Towarzystwa. Doczekali się Jubileuszu naszej szlachetnej pracy. W poczynaniach naszych zawsze kierowaliśmy się Konstytucją Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa a myślą przewodnią było hasło naszego sztandaru: Wiara - Ojczyzna - Miłość. Potwierdzeniem jest Pamiętnik wydany z okazji 100-lecia istnienia i działalności naszego Towarzystwa.
 
Organizując nasz Jubileuszowy Bankiet chcemy podkreślić i pokazać, iż w poczynaniach naszego Towarzystwa zawsze na plan pierwszy wysuwała się bezinteresowna praca dla drugiego człowieka, zachowanie wiary i naszych tradycji, miłowanie Ojczyzny. Z tej okazji również chcemy oddać cześć i hołd naszej drugiej Ojczyźnie, Ziemi Waszyngtona, która nas, emigrantów, przyjęła, dała nam chleb, pozwoliła kochać Boga i bliźniego, przez co mogliśmy kontynuować nasze wartości, pomagać Rodakom, dała nam możliwości rozwoju.
 
Dzięki wysiłkom i bezinteresownemu zaangażowaniu wszystkich członków Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa a także współpracy wszystkich Rodaków, stanowimy monolit, którego spoiwem są wspólne sprawy, dotyczące zarówno nas, jak i naszych najbliższych w Ojczyźnie. Dali temu wyraz nasi członkowie i szerokie grono przyjaciół w czasie przygotowań do naszego Jubileuszu 100-lecia.
 
Jako przewodniczący uroczystości jubileuszowych składam serdeczne podziękowania dla całego Komitetu Bankietu 100-lecia, całemu Zarządowi, wszystkim członkom i członkiniom Towarzystwa, wszystkim Rodakom za ofiarną pracę i wysiłek, jak również oczekuję dalszej współpracy na przyszłość. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim klubom i towarzystwom współpracującym z naszym Towarzystwem Ratunkowym Szczurowa. Dziękuję także hojnym sponsorom, biznesom, osobom prywatnym i przyjaciołom. Serdeczne podziękowania należą się księżom za odprawienie Mszy świętej dla naszego Towarzystwa, jak również programom radiowym za ogłaszanie naszych imprez. Dziękuję gorąco Warn, mili goście, i wszystkim sympatykom, ludziom dobrej woli oraz całej Polonii, dzięki wysiłkowi których mogliśmy w tak odświętny sposób celebrować 100-lecie Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa.
 
Na zakończenie życzę Warn, kocham, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia w pracy zawodowej oraz sukcesów w przedsięwzięciach na rzecz naszego Towarzystwa i Ojczyzny. Niechaj wspólne miłe chwile spędzone na imprezach jubileuszowych dostarczą Państwu wiele wzruszeń a także niech będą okazją do refleksji nad wspólnym jutrem. Za okres minionego 100-lecia wspólnej pracy dziękuję staropolskim "Bóg zapłać" a na przyszłość "szczęść Boże".
God bless America.
Z poważaniem:
Józef Małek Przewodniczący Bankietu