gmina / Mapy i położenie

Położenie geograficzne
Gmina Szczurowa położona jest w województwie małopolskim, w północnej części powiatu brzeskiego, na skraju Kotliny Sandomierskiej, w malowniczej dolinie Wisły i Raby. Szczurowa leży w odległości 289 km od Warszawy, w linii prostej na południe. Zlokalizowana jest na skrzyżowaniu szlaków drogowych między Krakowem a Tarnowem.

Mapa Gminy Szczurowa

 
 
Mapa drogowa gminy 
(do pobrania)

 

Z ogólnej powierzchni gminy wynoszącej 135 km2, 80% stanowią tereny nizinne, co w znacznym stopniu ułatwia rozwój gospodarczy i komunikacyjny tych ziem. Administracyjnie gmina podzielona jest na 21 sołectw, w których mieszka blisko 10 tys. mieszkańców.

 

Mapa Małopolski

 

 Mapa Polski