gmina / Charakterystyka gminy

Gmina Szczurowa położona jest w północnej części powiatu Brzeskiego oraz północno-wschodniej części województwa Małopolskiego. Na obszarze gminy krzyżują się dwie strategiczne drogi, tj. droga wojewódzka nr 964 (Dąbrowa Tarnowska – Niepołomice) oraz droga wojewódzka nr 768 (Brzesko - Kazimierza Wielka), dzięki czemu bardzo łatwy jest kontakt z Krakowem i Tarnowem. W skład Gminy wchodzi 21 sołectw, jako odrębne jednostki administracyjne.

Usytuowanie gminy na trasie Warszawa - Busko Zdrój – Szczurowa – Krynica – granica państwa przez nowy most na Wiśle znajdujący się w odległości 12 km od zjazdu z autostrady A4, w odległości 9 km od drogi krajowej nr 79 Kraków – Sandomierz, z dojazdem w zaledwie 60 minut do międzynarodowego portu lotniczego Kraków-Balice oraz wysokim stopniem urbanizacji, decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej Gminy.

Z perspektywy minionych kilkunastu lat najważniejszy dla Gminy Szczurowa jest szybki rozwój gospodarczy. Dlatego władze gminy stworzyły bardzo dobre warunki dla rozwoju inwestycji oraz zabezpieczyli w planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod inwestycje produkcyjne, obiekty magazynowe, usługowe, handlowe, sportowo-rekreacyjne, budownictwo mieszkaniowe.

Wykorzystując potencjał rozwojowy, władze gminy tworzą kilka tzw. stref aktywności gospodarczej wzdłuż skrzyżowań głównych węzłów komunikacyjnych rozpoczynającej się przebudowy nowej drogi wojewódzkiej oraz planowanej budowy obwodnicy Szczurowej - głównie w rejonie miejscowości Szczurowa, Niedzieliska i Rajsko. Ponadto w obrębie kilku miejscowości usytuowanych w atrakcyjnych terenach w pobliżu nowej drogi, zaplanowano kilkuhektarowe tereny przeznaczone pod usługi komercyjne. W wyniku prac planistycznych również mieszkańcy i wspólnoty gruntowe mają do zagospodarowania kilkadziesiąt hektarów terenów budowlanych. Duże pokłady złoża gazu ziemnego w tych rejonach to dodatkowe atuty lokalizacji tutaj inwestycji.

29 grudnia 2006 roku Rada Gminy Szczurowa uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmuje obszar następujących sołectw: Rudy Rysie, Niedzieliska, Rajsko, Szczurowa, Rząchowa, Górka. W pozostałych sołectwach trwają prace projektowe nad MPZP.