gmina / Programy Pomocowe

Centrum Funduszy Pomocowych
Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Tarnów ul. Szujskiego 66
Telefon: (014) 622-09-64, 621 72 31
Fax: (014) 621 39 55
e-mai: cfp@tarr.tarnow.pl
 
 
Informacja o dostępnych konkursach
i programach pomocowych
: