organizacje / Ochotnicze Straże Pożarne

 Kiedy około 400 tys. lat temu człowiek „udomowił” ogień, wiedział, że prócz ciepła i światła niesie z sobą również wielkie zagrożenie. Wtedy wśród ludzi potrzebni byli tacy, którzy pilnowali aby ten „święty ogień” nie zgasł, ale również aby jego strawą nie stał się dobytek całej społeczności.

 
OCHOTNICZE  STRAŻE  POŻARNE
W GMINIE SZCZUROWA
 
Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej - ponosi gmina.Na terenie gminy Szczurowa działa 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w następujących miejscowościach:

 

Orkiestry dęte działające przy Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej: