organizacje / Towarzystwa i Kluby Polonijne

W metropolii chicagowskiej mieszka około 950,000 Polaków/Amerykanów polskiego pochodzenia. W samym mieście Chicago mieszka około 212,000 - dane według ostatnich oficjalnych statystyk. Polonia chicagowska jest społecznością aktywną i dynamiczną. Szybko i pozytywnie zmienia się oblicze Polonii w ostatnim czasie i to pod każdym względem. Społeczność polonijna w Chicago jest zróżnicowana pod wieloma względami. Najczęściej jednak dzieli się ją na starą Polonię, największą liczebnie, emigrację powojenną oraz emigrację najnowszą z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nowo przybyli są z reguły dobrze sytuowani i wykształceni.

Według ostatniego spisu ludności Census 2000, który odbył się w roku 2000 w metropolii chicagowskiej mieszkało 944,804 Polaków/Amerykanów polskiego pochodzenia, a w samym Chicago około 211,716. W 1975 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Chicago, z której wynikało, że liczba Amerykanów polskiego pochodzenia na terenie wielkiej metropolii chicagowskiej dochodziła do 700,000 osób. W 1982 roku spośród 262,000 osób, które uznawały swoje pochodzenie za polskie, 85,000 oświadczało, że mówi w domu po polsku. Wszystkie te statystyki są w przybliżeniu.

Więcej nt. historii Polonii w Chicago znajdziesz tutaj.
 
 
Towarzystwa i Kluby Polonijne w Chicago: 

 

 

Ważne wydarzenia: