organizacje / organizacje pozarządowe

Witam na podstronie poświęconej szczurowskim organizacjom pozarządowym. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój naszej gminy i jakość życia mieszkańców. Władze Gminy Szczurowa dążą do szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Temu ma służyć również internetowy serwis informacyjny. Pragnę by stał się środkiem wymiany informacji oraz prezentowania inicjatyw pozarządowych. Będzie on pomocny w uzyskaniu źródłowych informacji na temat obowiązujących przepisów prawa oraz możliwości pozyskiwania środków na swoją działalność.

Zapraszam zatem do odwiedzin strony, jak i do wspólnego kształtowania tego serwisu zgodnie z oczekiwaniami Państwa. Dla skutecznego działania nieodzowny jest stały kontakt z Państwem, co myślę umożliwi niniejszy serwis. Serdecznie wszystkich zapraszam do współpracy.
 
Elżbieta Gądek Kierownik ZOSiP w Szczurowej 
 
 • Projekty programów współpracy:
  uchwała 2011

  uchwała 2012
  uchwała 2013

  uchwała 2014


 • Przepisy prawa
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25 *pobierz
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie *pobierz

 • Wzory dokumentów:
  Ramowy wzór umowy *pobierz
  Wzór oferty realizacji zadania publicznego *pobierz
  Wzór sprawozdania *pobierz

 • Otwarte konkursy ofert
  Ogłoszenie o konkursie 2012 rok *pobierz
  Wyniki konkursu 2012 rok *pobierz
  Wyniki konkursu (2) 2012 rok *pobierz

  Konkurs ofert 2013 rok *pobierz
  Wyniki konkursu 2013 *pobierz

  Konkurs ofert 2014 rok *pobierz
  Wyniki konkursu 2014 rok *pobierz
  Załacznik do konkursu *pobierz

  Konkurs ofert 2015 rok *pobierz
  Wyniki konkursu 2015 rok *pobierz
   
 • Konsultacje
  1) Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 5 października 2011 roku  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Projektu Programu  współpracy Gminy Szczurowa Gminy Szczurowa z organizacji pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 *pobierz
   
  2) Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 19 października 2012 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Projektu Programu współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 *pobierz
   
  3) Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 25 października 2013 roku  w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały  w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez  Gminę Szczurowa *pobierz
   
  4) Zarządzenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczurowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 *pobierz

 • Przydatne linki:
  http://www.sejm.gov.pl - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  http://www.senat.gov.pl - Senat Rzeczypospolitej Polskiej
  http://www.ngo.pl
  http://www.wiadamosci.ngo.pl
  http://www.mpips.gov.pl - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  http://www.pozytek.gov.pl - Departament Pożytku Publicznego
  http://www.ms.gov.pl - Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Informace o klubach
  * Uczniowski Klub Sportowy „START” przy Publicznym Gimnazjum w Szczurowej *pobierz
  * Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” przy Szkole Podstawowej w Szczurowej*pobierz
  * Gminny Ludowy Klub Sportowy „KORONA” Niedzieliska *pobierz
  * Gminny Ludowy Klub Sportowy „ORLIK” Szczurowa *pobierz
  * Ludowy Klub Sportowy „RYLOVIA” Szczurowa *pobierz