oświata / ZOSiP
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
(przy Urzędzie Gminy w Szczurowej)
Kierownik – mgr Elżbieta Gądek (pok. 22, I piętro)
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
tel. 14 671 41 07 wew. 38