oświata / Przedszkola
PRZEDZKOLA PUBLICZNE

Komunalne Przedszkole Publiczne
w Szczurowej

ul. Rynek 17a, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: mgr Marta Głąb
telefon: 14 671 4757
e-mail: marta.glab@wp.pl

http://kppszczurowa.szkolnastrona.pl/

Komunalne Przedszkole Publiczne
w Uściu Solnym

Uście Solne 80a, 32-813 Uście Solne
Dyrektor: mgr Bogusława Janik
telefon: 14 671 71 30
e-mail: komunalne.przedszkole@neostrada.pl

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE
 

Ochronka Sióstr Slużebniczek
Przedszkole Niepubliczne
Szczurowa, ul. Rynek 8
Dyrektor: s. Grażyna Lupa
telefon: 14 671 46 94

 

Ochronka Sióstr Służebniczek 
Przedszkole Niepubliczne
Zaborów 104
Dyrektor: s. Renata Świerczek
telefon: 14 671 51 15