oświata / Przedszkola
PRZEDZKOLA PUBLICZNE

Komunalne Przedszkole Publiczne
w Szczurowej

ul. Rynek 17a, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: mgr Marta Głąb
telefon: 14 671 4757
e-mail: marta.glab@wp.pl

http://kppszczurowa.szkolnastrona.pl/

   
PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE
 

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Slużebniczek BDNP
Niepubliczne Przedszkole
Szczurowa, ul. Rynek 9
Dyrektor: s. mgr Beata Pałkowska
telefon: 14 671 46 94

 

Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Przedszkole Niepubliczne
Zaborów 104
Dyrektor: s. mgr Agnieszka Niemiec
telefon: 14 671 51 15