oświata / Szkoły

SZKOŁY PODSTAWOWE
Szkoła Podstawowa w Szczurowej
ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: mgr Alina Oleksy
telefon: 14 671 46 22
e-mail: spszczurowa@wp.pl
www: http://spszczurowa.pl/
Szkoła Podstawowa w Zaborowie
Zaborów 63, 32-821 Zaborów
Dyrektor: mgr Mieczysław Chabura
telefon: 14 671 51 06 e-mail: pspzaborow@op.pl
www: spzaborow.pl
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Uściu Solnym
Uście Solne 80a, 32-813 Uście Solne
Dyrektor: mgr Agnieszka Słowik
telefon: 14 671 72 81
e-mail: zspusciesolne@gmail.com
Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej
Wola Przemykowska 102, 32-821 Zaborów
Dyrektor: mgr Iwona Kalisz - Drewko
telefon: 14 671 53 02
e-mail: spwola.przemykowska@wp.pl
www: http://www.spwolaprzemykowska.pl
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 60, 32-822 Strzelce Wielkie
Dyrektor: mgr Dorota Jaszczowska
telefon: 14 671 61 81
e-mail: dorota.jas@interia.pl
www: http://www.pspstrzelcewielkie.pl/
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
Niedzieliska 111, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: mgr inż. Katarzyna Mach
telefon: 14 671 47 58
e-mail: szpniedzieliska@op.pl
www: http://www.pspniedzieliska.szkolnastrona.pl/
SZKOŁY FILIALNE
Szkoła Filialna Rudy Rysie
Rudy-Rysie 118, 32-820 Szczurowa
telefon: 14 671 47 72
Szkoła Filialna Wrzępia
Wrzepia 129, 32-822 Strzelce Wielkie
telefon: 14 671 62 53
 
   
   
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE (organ prowadzący Starostwo Powiatowe w Brzesku)

Zespół Szkół w Szczurowej
ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa
Dyrektor: mgr Jolanta Gola-Styrna
telefon: 14 671 49 39
e-mail: zs.sekretariat@poczta.fm
www: www.zsszczurowa.edu.pl