gospodarka / Oferta inwestycyjna

Oferta inwestycyjna

Z perspektywy minionych kilkunastu lat najważniejszy dla Gminy Szczurowa jest szybki rozwój gospodarczy. Dlatego władze gminy stworzyły bardzo dobre warunki dla rozwoju inwestycji oraz zabezpieczyły w planie zagospodarowania przestrzennego tereny pod inwestycje produkcyjne, obiekty magazynowe, usługowe, handlowe, sportowo-rekreacyjne, budownictwo mieszkaniowe.
Wykorzystując potencjał rozwojowy, tworzona jest tzw. strefa aktywności gospodarczej wzdłuż skrzyżowań głównych węzłów komunikacyjnych nowej drogi wojewódzkiej oraz planowanej budowy obwodnicy Szczurowej. Zaplanowano również kilkuhektarowe tereny przeznaczone pod usługi komercyjne. W wyniku prac planistycznych także mieszkańcy i wspólnoty gruntowe mają do zagospodarowania kilkadziesiąt hektarów terenów budowlanych. Duże pokłady złoża gazu ziemnego w tych rejonach to dodatkowe atuty lokalizacji w naszej gminie inwestycji.
29 grudnia 2006 roku Rada Gminy w Szczurowej uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmuje obszar sołectw: Rudy Rysie, Niedzieliska, Rajsko, Szczurowa, Rząchowa, Górka. W pozostałych sołectwach trwają prace projektowe nad MPZP.
 
OBIEKTY MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
 

PARTEROWY BUDYNEK W GÓRCE

Nieruchomość zabudowana – budynek po szkole podstawowej
Miejscowość Górka, gmina Szczurowa
Powierzchnia nieruchomości: 0,31 ha
Wymiary działki [m]: 60,0 x 51,0
Powierzchnia użytkowa: 469 m2

Budynek parterowy po szkole podstawowej składający się z starej części i nowo dobudowanej w stanie surowym.

 
BUDYNEK PIETROWY W DOŁĘDZE
Nieruchomość zabudowana – budynek po szkole podstawowej
Miejscowość Dołęga, gmina Szczurowa
Powierzchnia nieruchomości: 0,21 ha. Istnieje możliwość pozyskania kilkuhektarowej sąsiedniej działki
Wymiary działki [m]: 44,0 x 48,0 m
Powierzchnia użytkowa: 512 m2

Budynek zachowany w bardzo dobrym stanie, z możliwością pozyskania przylegającej 2 ha działki pod budownictwo mieszkaniowe, tereny usługowo-produkcyjne i techniczne. Budynek znajduje się w pobliżu kompleksów leśnych i jezior pożwirowych.
PARTEROWY BUDYNEK W KWIKOWIE
Nieruchomość zabudowana – budynek Domu Ludowego
Miejscowość Kwików, gmina Szczurowa
Powierzchnia nieruchomości: 0,14 ha. Istnieje możliwość powiększenia terenu o działkę Wspólnoty Pastwiskowej.
Wymiary działki [m]: 38,0 x 36,0 m
Powierzchnia użytkowa: 201 m2

Budynek zachowany w dobrym stanie technicznym, idealny jako dom „spokojnej jesieni” lub ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.
 
 
TERENY INWESTYCYJNE UJĘTE W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZCZUROWA

 

TERENY POD INWESTYCJE PRZEWIDZIANE DO UCHWALENIA W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZCZUROWA