urząd / budownictwo

 

        

Miejsce załatwienia: pokój nr 27 na I piętrze budynku Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu

Potrzebne:

  • wypełniony wniosek
  • mapa zasadnicza lub w przypadku jej braku mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym układzie odniesień przestrzennych lub papierowej (należy pobrać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Brzesku, ul. Głowackiego 51)
  • oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci ( wstępne zapewnienie, tj. prąd, gaz, woda)

Opłata: 598 zł ( w przypadku, gdy wnioskodawcą nie jest właściciel lub użytkownik wieczysty tereny, którego wniosek dotyczy)

Termin załatwienia:

  • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 65 dni
  • Decyzja o warunkach zabudowy – 90 dni
  • Decyzja o warunkach zabudowy dla domu jednorodzinnego do 70m2 – 21 dni