urząd / Jednostki organizacyjne

 Gminne Jednostki Organizacyjne:

 

 

 Urząd Gminy Szczurowa
 ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 tel.: 14 671 44 55, fax.: 14 671 45 05
 NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
 e-mail: ug@szczurowa.pl
 www: www.szczurowa.pl

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
 Kierownik: mgr Elżbieta Gądek
(pok. 41, II piętro)
 ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 41 07 wew. 38
 e-mail: zosip@szczurowa.pl

  • Szkoły podstawowe i gimnazjalne
  • Przedszkola
 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Kierownik: mgr Barbara Domagała 
 ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 31 20
www.gops.szczurowa.pl
 e-mail: gops@szczurowa.pl
 budynek (I piętro)
 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej
 i Mieszkaniowej

 Kierownik: Władysław Mądrzyk
 ul. Rynek 3C, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 47 81
 e-mail: zgkim@szczurowa.pl
 

 Gminne Osoby Prawne:

 

 Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa
 i Sportu

 Dyrektor: Szymon Witek
 ul. Rynek 4, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 40 50
 e-mail: gok@szczurowa.pl
 strona: www.gck-szczurowa.pl

  •  Biblioteki
 

 Ośrodek Zdrowia w Szczurowej
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
 Zdrowotnej
(parter)
 Kierownik:
 mgr inż. Bogusława Daniel - Zieja
 ul. Rynek 3, 32-820 Szczurowa
 tel. 14 671 41 88
 e-mail: spzoz@szczurowa.pl
 strona: www.spzoz-szczurowa.pl