urząd / rada gminy

RADNI RADY GMINY SZCZUROWA
kadencji 2018 - 2023

MAREK BIERNAT- PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

mbiernat@rg.szczurowa.pl

tel. 609 928 403
 

TOMASZ DOBOSZ- WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

tdobosz@rg.szczurowa.pl

ANDRZEJ FIOŁEK- WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

afiolek@rg.szczurowa.pl

STANISŁAW HANEK- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

shanek@rg.szczurowa.pl
 

ZBIGNIEW SZCZECINA- Przewodniczący Komisji Skarg,   Wniosków i Petycji

zszczecina@rg.szczurowa.pl

KAZIMIERZ WRÓBEL- Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

kwrobel@rg.szczurowa.pl

STANISŁAW BURZAWA- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

sburzawa@rg.szczurowa.pl

 

MARIUSZ ANTOSZ- Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu

mantosz@rg.szczurowa.pl

 

MARCIN JAWIEŃ

mjawien@rg.szczurowa.pl

WOJCIECH KLISIEWICZ

wklisiewicz@rg.szczurowa.pl

ŁUKASZ KOZAK

lkozak@rg.szczurowa.pl
 

SABINA MIKA

smika@rg.szczurowa.pl

MAREK PUDEŁKO

mpudelko@rg.szczurowa.pl
 

PIOTR ŚWIĄTEK

pswiatek@rg.szczurowa.pl

MICHAŁ WILK

mwilk@rg.szczurowa.pl