urząd / rada gminy

RADNI RADY GMINY SZCZUROWA KADENCJI 2014-2018

Lp.
NAZWISKO I IMIĘ
MIEJSCOWOŚĆ
1.
TYRCHA KAZIMIERZ
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Radny z Woli Przemykowskiej
2.
FRANCISZEK BABŁO
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Radny z Zaborowa
3.
ANDRZEJ FIOŁEK
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Radny z Wrzepi
4.
AGNIESZKA MĄDRZYK
PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ
Radna z Pojawia
5.
STANISŁAW BURZAWA
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Radny z Dołęgi
6.
ZBIGNIEW MOSKAL
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OCHRONY ZDROWIA, OŚWIATY, OPIEKI SPOŁECZNEJ, KULURY I SPORTU
Radny z Górki
tel. 513 123 931, zmoskal@interia.pl
7.
PIOTR JAMROŻEK
Radny ze Szczurowej
tel. 601 510 647
8.
WOJCIECH KLISIEWICZ
Radny z Rylowej
9.
MAREK PUDEŁKO
Radny ze Szczurowej
tel. 515 798 043
10.
JAN KAPUSTA
Radny ze Strzelec Małych
11.
WŁADYSŁAWA WIERDANEK
Radna z Rudy-Rysia
12.
JAN MISIOROWSKI
Radny z Uścia Solnego
rezygnacja radnego dn. 26.06.2018 r.
13.
ZUZANNA RACHWAŁ
Radna z Rajska
14.
KRYSTYNA BUDYN
Radna z Niedzielisk
15.
KRZYSZTOF KOZAK
Radny ze Strzelec Wielkich