urząd / władze gminy


Wójt Gminy
mgr Marian Zalewski
tel. 14 671 44 55
e-mail: ug@szczurowa.pl
 
 
Zastępca Wójta
mgr inż. Regina Wilaszek
tel. 14 671 40 97

Sekretarz Gminy
mgr Maria Kądziołka

tel. 14 671 40 44
e-mail: sekretarz@szczurowa.pl

Skarbnik Gminy
Maria Czesak
tel. 14 671 47 64