urząd / Wydziały

Wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów
Urzędu Gminy
Szczurowa


Wykaz telefonów do jednostek gminnych