miejscowości gminy / informacje / Rylowa
Sołtys: Tadeusz Habura, tel. (14) 671-45-88
Powierzchnia: 255 ha
Liczba mieszkańców: 293 (stan na 31.12.2019 r.)
 
Dawniej Rolowa Wola. Jej założenie datuje się na rok 1589. Wieś z zabudową skupioną, z niewielkimi przysiółkami, położona wzdłuż głównego, historycznego traktu lokalnego, drogi Szczurowa - Rylowa - Borzęcin. W zabudowie zagrodowej zachowały się do dzisiaj obiekty tradycyjnego budownictwa drewnianego, z których najstarszy pochodzi z 1862 r. oraz obiekty budownictwa sakralnego: drewniana kapliczka szafkowa z 1870 r. z płaskorzeźbami św. Jana Chrzciciela, Józefa z Dzieciątkiem i figura pełnoplastyczna grupy Ukrzyżowania z 1872 r. Przy drodze wojewódzkiej Tarnów - Kraków znajduje się największy w gminie kompleks sportowy (boisko sportowe z krytą trybuną i szatnią dla sportowców oraz parkingiem).