miejscowości gminy / informacje / Rudy-Rysie

Sołtys: Władysława Wierdanek, tel. (14) 671-33-91
Powierzchnia: 342 ha
Liczba mieszkańców: 722 (stan na 31.12.2019 r.)

Wieś złożona terytorialnie z dwóch części - Rudy i Rysie - obecnie stanowiących jedną miejscowość. Lokacja Rudych miała miejsce w 1602 roku, zaś Rysiów w roku 1748. Osada Rysie, której nazwę można łączyć z występowaniem niegdyś w okolicznych lasach tych groźnych i pięknych drapieżników, stanowi obecnie centrum wsi. Główną drogą wiej­ską jest trakt komunikacyjny (droga wojewódzka nr 768) z Brzeska przez Rudy-Rysie, Niedzieliska do Szczurowej. Granica zachodnia wsi pokrywa się częściowo z ciekiem rzeki Uszewki. Od wschodu i zachodu miejscowość otaczają enklawy pociętego lasu, tworzącego niegdyś duży kompleks Lasów Bratucickich, oraz duże stawy hodowlane. Na terenie wioski znajduje się kościół pw. Jezusa Dobrego Pasterza, należący do setki najładniejszych kościołów w Polsce, a także cmentarz parafialny z nagrobkami z XIX wieku wraz z przycmentarną kwaterą wojenną z 1915 roku.