miejscowości gminy / informacje / Rajsko
Sołtys: Anna Kudła
Powierzchnia: 255 ha
Liczba mieszkańców: 206 (stan na 31.12.2019 r.)
 
Lokalizacja miejscowości przypada na 2 połowę XIV wieku, a jej nazwa kulturowa "Raj" ma znaczenie przenośne, jako miejsce urodzajne, pięknie położone. Rajsko posiada niewielką enklawę leśną, będącą pozostałością istniejącego jeszcze w XIX wieku boru Niedźwiadki. Na terenie wsi znajduje się budynek Straży Pożarnej z 1931 roku. Wieś dzieli się na tzw. Rajsko Małe i Rajsko Duże.