miejscowości gminy / informacje / Kwików
Sołtys: Agnieszka Latuszek, tel. (14) 671-53-07
Powierzchnia: 313 ha
Liczba mieszkańców: 249 (stan na 31.12.2019 r.)

Początki wsi położonej nad Uszwicą sięgają XVI w. Centrum miejscowości położone jest na południe od drogi lokalnej relacji Wola Przemykowska - Zaborów, która przez most na Uszwicy łączy się z ważnym traktem komunikacyjnym Koszyce – Górka – Szczurowa przez wybudowany most na Wiśle. Wielu mieszkańców Kwikowa w trudnych czasach powojennych opuściło rodzinne strony emigrując do Stanów Zjednoczonych. Działalność rodaków za granicą zaowocowała powstaniem Klubu Kwikowian, którego członków łączą nierozerwalne więzi ze swoimi rodakami z Polski.