miejscowości gminy / informacje / Kopacze Wielkie

Sołtys: Justyna Siudut
Powierzchnia: 212 ha
Liczba mieszkańców: 87 (stan na 31.12.2019 r.)

Wioska na północnym skraju gminy, której nazwa wywodzi się prawdopodobnie od terenu "skopanego” po wyrębie lasu, tzw. "kopaliny”. Obszar wsi posiada znakomite warunki dla rozwoju rolnictwa, warunki przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające rozwojowi agroturystyki. Na terenie wioski znajdują się dwa obiekty budownictwa sakralnego, figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1958 r. oraz drewniany krzyż z wizerunkiem Chrystusa sprzed 1939 r.