miejscowości gminy / informacje / Górka

Sołtys: Renata Kuliś
Powierzchnia: 711 ha
Liczba mieszkańców: 400 (stan na 31.12.2019 r.)

Miejscowość, której nazwa pochodzi od nazwiska jej pierwszego właściciela, usytuowana jest w północnej części gminy, na płaskiej i rozległej dolinie Wisły. W północno-zachodniej części wsi rozciąga się nowy most przez rzekę Wisłę, otwierający okno komunikacyjne na kraj i zagranicę. Budowa w 2003 roku mostu łączącego trakt Warszawa – Krynica – granica państwa zlikwidowała wieloletnie uciążliwości komunikacyjne. Górka oddalona od Szczurowej o 5 km graniczy jednocześnie z powiatem proszowickim.