miejscowości gminy / informacje / Rząchowa
Sołtys: Jerzy Helak
Powierzchnia: 223 ha
Liczba mieszkańców: 80 (stan na 31.12.2019 r.)

Rząchowa nazwę swą wzięła prawdopodobnie od imienia osobnika Zwanchowa. Jan Długosz odnotowuje jej nazwę jako „Rzewachowa”. Domniemana lokacja wsi przypada na 2 poł. XIV wieku. Miejscowość posiada dogodne położenie komunikacyjne. Od zachodu, południa i wschodu graniczy ze Szczurową, zaś od północy z Górką. Ponad 50% terenu zajmują grunty orne, 40% użytki zielone a obszar wsi jest całkowicie bezleśny. Posąg św. Stanisława Kostki z 1905 r. i Matki Boskiej z Dzieciątkiem z 1948 r. to zachowane zabytki w Rząchowej, pozostające w ewidencji fiszkowej Delegatury Służby Ochrony Zabytków w Tarnowie.