miejscowości gminy / informacje / Popędzyna
Sołtys: Czesław Jesionka
Powierzchnia: 263 ha
Liczba mieszkańców: 40 (stan na 31.12.2019 r.)
 
Północną granicę wsi stanowi rzeka Wisła, przez którą miejscowość graniczy z gminą Koszyce. Przy wale wiślanym znajduje się zespół dworsko-parkowy, a na terenie wsi posąg z płaskorzeźbami z 1904 roku. Popędzyna należy do jednej z najstarszych wsi w gminie, jej powstanie datuje się na okres XIV-XVI wieku. Obszar miejscowości zajmują głównie użytki zielone i grunty orne. Wieś dzięki swoim wysokim walorom krajobrazowym posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki i rekreacji, a także rozwoju specjalistycznej produkcji rolniczej.