miejscowości gminy / informacje / Księże Kopacze
Sołtys: Wiesław Noga, tel. (14) 671-54-30
Powierzchnia: 77 ha
Liczba mieszkańców: 41 (stan na 31.12.2019 r.)

Księże Kopacze to niewielka wieś nizinna położona na płaskiej i rozległej dolinie Wisły, po obu stronach rzeki Uszwicy. Północna część wsi nad rzeką Uszwicą stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu. Zobaczyć tu można jedną z najstarszych zachowanych figur świętych - posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem z płaskorzeźbami św. Grzegorza, Wojciecha i Marii Magdaleny z 1862 rok.