miejscowości gminy / aktualnosci / Strzelce Małe
2012-09-29
W ostatni trzydziesty dzień miesiąca września zapraszamy wszystkich entuzjastów modeli latających do małej miejscowości Strzelce Małe, gdzie na terenie około 4 hektarów tworzone jest lądowisko dla motolotni, awionetek i helikopterów. ...
2012-09-11
...
2012-07-03
Rozpoczęła się prace przy wzmocnieniu podbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 od mostu na rzece Raba w miejscowości Uście Solne. Inwestycja ma poprawić stan techniczny drogi poprzez wzmocnienie...
2012-04-26
W otoczeniu budynku szkoły filialnej w Strzelcach Małych wykonywane są roboty remontowe, których zakres obejmuje: naprawę  i malowanie urządzeń zabawowych, wykonanie chodnika koło placu zabaw, wymiana włazów żeliwnych na studniach kanalizacyjnych oraz montaż pokryw żelbetowych...
2012-02-09
Całym sercem was kochamy... Pod takim hasłem 6 lutego 2012 roku odbyło się w Domu Ludowym w Strzelcach Małych spotkanie noworoczno-integracyjne z okazji święta dostojnych seniorów. Zaproszonych gości przywitała Pani kierownik Iwona Czesak zwracając uwagę na ważną...
2012-01-24
  Blisko kilometrowy odcinek nowej nawierzchni bitumicznej powstał na drodze gminnej prowadzącej z Górki do Strzelec Małych. W ramach realizowanych prac wykonano wzmocnienie podbudowy drogi wraz z nową nawierzchnią, odmulono rowy oraz utwardzono pobocza....
2012-01-05
Staraniem miejscowych sołtysów, radnych powiatowych i starosty brzeskiego wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna na wymagającym pilnego remontu odcinku drogi powiatowej prowadzącej ze Strzelec Małych w kierunku Strzelec Wielkich. Nowa nawierzchnia asfaltowa...
2011-08-22
Dzięki środkom pozabudżetowym pozyskanym przez samorząd z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończono prace związane z remontowanym odcinkiem drogi gminnej prowadzącej...
2011-08-16
W ubiegłym tygodniu odbyły się w terenie z udziałem inspektora nadzoru, pracownika urzędu i wykonawcy, końcowe odbiory techniczne dróg wykonanych z udziałem pozyskanej przez Gminę promesy rządowej. ...
2011-07-04
...
2011-07-01
...
2011-06-15
...