miejscowości gminy / aktualnosci / Pojawie
2013-05-28
W sobotę 25 maja 2013 roku odbyły się w Pojawiu uroczystości związane z obchodami „Dni Pojawia i Gminy Szczurowa”....
2013-05-23
Wójt Gminy Szczurowa, Sołtys Wsi Pojawie, Zarząd OSP i KGW, Wspólnota Pastwiskowa oraz Zarząd Klubu Pojawian w Chicago maja zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców gminy oraz gości na Uroczyste Obchody Dni Pojawia i Gminy Szczurowa, ...
2013-01-16
Zarząd Klubu Pojawian w Chicago zaprasza wszystkich jego członków i sympatyków na Zabawę Serduszkową, która odbędzie się 9 lutego 2013 roku w sali Zwiżaku Klubów Polskich. Więcej informacji poniżej....
2013-01-04
Odbiorem technicznym zakończyła Gmina Szczurowa budowę nowego centrum wsi Pojawia wraz z zagospodarowaniu terenu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej....
2012-11-23
Odbiorem technicznym zakończył się pierwszy etap prac na zadaniu dotyczącym termomodernizacji i generalnego remontu pomieszczeń domu ludowego w miejscowości Pojawie....
2012-10-16
Trwają prace przy zleconej przez Gminę budowie i zagospodarowaniu centrum wsi Pojawia wraz z terenem przy remizie OSP prowadzonej przez firmę handlowo usługową Szymon Pyrcz z Tuchowa....
2012-09-25
Wymiana pokrycia dachowego, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji obiektu, a ponadto remont pomieszczeń z zapleczem kuchennym i sanitarnym ...
2012-09-06
W budynku Domu Ludowego w Pojawiu Gmina Szczurowa prowadzi modernizację i generalny remont całego obiektu. Wymienione zostało pokrycie dachowe, częściowo stolarka okienna i drzwiowa, wykonany montaż wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych. Obecnie trwają prace...
2012-07-30
  ...
2012-07-27
Rozpoczęła się budowa kolejnego już w gminie centrum – w Pojawiu. Pieniądze z dotacji europejskiej Gmina Szczurowa zdobyła pomimo bardzo dużej konkurencji kilkunastu gmin. Wniosek na odnowę i zagospodarowanie centrum Pojawia został pozytywnie zaopiniowany...
2012-06-14
W budynku Domu Ludowego w Pojawiu prowadzony jest przez Gmine Szczurowa generalny remont wraz z termomodernizacją całego obiektu. Wymieniane jest pokrycie dachowe, a jednocześnie trwa montaż...
2012-05-10
W obecności Sołtysa i przedstawicieli Rady Sołeckiej z Pojawia, radnych Gminy Szczurowa, inspektorów nadzoru oraz goszczącego w rodzinnych stronach przedstawiciela Klubu Pojawian a równocześnie honorowego Prezesa Związku Klubów Polskich w Chicago Pana Edwarda Miki – Wójt oraz Skarbnik Gminy...