miejscowości gminy / aktualnosci / Górka
2012-11-15
Dzięki zleceniu prac przez Gminę Szczurowa od kilku tygodni podróżni wjeżdżający na teren naszej gminy oraz mieszańcy Woli Przemykowskiej – Średniej, Uścia Solnego, Rylowej i Górki mogą korzystać z bardzo ładnych przystanków autobusowych....
2012-10-30
W gminie Szczurowa od stycznia bieżącego roku jest realizowany projekt „Przez wolontariat do obywatelskości – Ochotnicza Straż Pożarna platformą rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich”. Realizatorem przedsięwzięcia...
2012-05-22
W niedzielę, 20 maja br. do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce zgłosiło się ponad 50 osób chętnych do włączenia sięw akcję honorowego krwiodawstwa „Ognisty ratownik – gorąca krew”. Po wypełnieniu ankiety i przeprowadzeniu wstępnego badania lekarskiego do pobrania krwi...
2012-05-08
Na odcinku drogi gminnej (byłej drogi wojewódzkiej) Górka – Rząchowa – Szczurowa trwają prace przy jej przebudowie. Po wycięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, drogowcy przebudowują i naprawiają zniszczoną...
2012-04-11
Rozpoczęły się prace przy przebudowie odcinka drogi gminnej (byłej wojewódzkiej) Górka – Rząchowa – Szczurowa. Przedmiotowe zadanie o wartości kilku milionów złotych w ramach likwidacji skutków powodzi w gminie Szczurowa z 2010 roku zostało zakwalifikowane do dofinansowania...
2012-03-16
Trwają prace przy przekroczeniu rzeki Wisły tranzytową magistralą wodociągową z rur PE fi 250 mm poprzez podwieszenie wodociągu pod istniejącym mostem w Górce. Budowa magistrali łączącej miejscowości Koszyce – Sokołowice – Górka z nowoczesnym ujęciem wody...
2012-02-22
Poniżej prezentujemy ostatnie z cyklu spotkań noworoczno-integracyjnych dla Seniorów, które zostało zorganizowane w Górce przy współpracy świetlicy w Rząchowej, Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu oraz Szkoły Podstawowej w Szczurowej. Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka...
2012-02-06
Masz 16 – 25 lat? Mieszkasz na terenie gminy Szczurowa? Chcesz zrobić coś na rzecz lokalnej społeczności? Zostań Superbohaterem lub Superbohaterką w swojej miejscowości! Wstąp do Centrum Wolontariatu Ekstremalnego i Społecznego utworzonego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce...
2012-02-02
Przyznano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górce z funduszu dla organizacji pozarządowych – grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy, w priorytecie: „Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności ...
2012-01-24
  Blisko kilometrowy odcinek nowej nawierzchni bitumicznej powstał na drodze gminnej prowadzącej z Górki do Strzelec Małych. W ramach realizowanych prac wykonano wzmocnienie podbudowy drogi wraz z nową nawierzchnią, odmulono rowy oraz utwardzono pobocza....
2011-11-30
Dobiegają końca prace przy budowie dróg dojazdowych do pól w ciągu wybudowanej obwodnicy Szczurowej na odcinku Górka- Rząchowa- Szczurowa- Niedzieliska. Wybudowane po obu stronach drogi wojewódzkiej...
2011-10-20
Z pomocą ponad 35 tysięcznej dotacji z programu samorządu województwa małopolskiego „Małopolskie Remizy” oraz zabezpieczeniu połowy środków wkładu własnego samorządu Szczurowej, rozbudowany...