miejscowości gminy / aktualnosci / Barczków
2015-04-08
W obiekcie domu ludowego w Barczkowie zakończono prace remontowe związane z remontem dachu, rozbiórką, wymurowania dwóch kominów oraz wymianą rynien i wykonaniem...
2014-10-16
W Barczkowie zakończone zostały prace remontowe w budynku domu ludowego, pełniącego jednocześnie funkcję świetlicy wiejskiej dla mieszkańców miejscowości. Zakres prac obejmował: demontaż podłóg, wykonanie izolacji, wylewki cementowej,...
2014-06-10
Rozpoczęły się prace remontowo-modernizacyjne w budynku domu ludowego w Rudach-Rysiu oraz w świetlicy wiejskiej w Strzelcach Wielkich, mieszczącej się w remizie OSP....
2012-03-26
Na podstawie § 5 ust. 1, pkt a, § 6, 7, 8, 9 Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Rady Gminy Szczurowa w dniu 26 lutego 2004 roku ...
2012-02-21
Kolejne z cyklu spotkań noworoczno - integracyjnych w Barczkowie z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkółki Muzykowania Ludowego "Pastuszkowe Granie" prowadzonej przez Vitalinę i Michała Pasuchów....
2011-11-21
...
2011-08-22
Dzięki środkom pozabudżetowym pozyskanym przez samorząd z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zakończono prace związane z remontowanym odcinkiem drogi gminnej prowadzącej...
2010-10-21
...
2010-01-13
...
2007-08-07
...
2007-07-24
...
2004-03-22
...