miejscowości gminy / aktualnosci / Wrzępia
2014-12-21
Na plac zabaw do Wrzępi w ramach środków pozyskanych przez Gminę Szczurowa z programu Kapitał Ludzki zakupiono i zamontowano: statek małego pirata, labirynt, karuzelę i sprężynowiec....
2014-09-04
 W sołectwie Wrzępia wykonane zostały nowe nawierzchnie na drogach gminnych: od Szklanej, gdzie wykonano podbudowę z klińca kamiennego oraz nawierzchnię bitumiczną na zjeździe;...
2014-09-02
Do istniejącego obiektu szkolnego we Wrzępi od strony północnej dobudowana została sala widowiskowo-świetlicowa. Obiekt posiada niezależną, samostateczną konstrukcję z zaadaptowanym zapleczem sanitarno – kuchennym i kotłownią....
2014-07-14
Do byłej szkoły we Wrzępi od strony północnej dobudowana została sala widowiskowo-świetlicowa, która posiada niezależną samostateczną konstrukcję, zaadaptowane zaplecze ...
2014-05-22
Przy istniejącym obiekcie szkolnym we Wrzępi, od strony północnej, wybudowana została sala widowiskowo-świetlicowa, która posiadać będzie niezależną...
2012-09-27
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr.102, poz. 651 z późn. zm.)...
2012-09-07
Rozpoczęły się prace przy wyrównaniu terenu pod nowy plac zabaw w centrum Szczurowej. Na specjalnie ułożonej nawierzchni pod urządzenia zamontowany zostanie zestaw zabawowy, piaskownica, 3-stanowiskowe huśtawki, sprężynowiec, ławki ...
2012-02-07
Wrzepia - „Warto żyć - by być dla innych i wychowywać dla innych”. Corocznym zwyczajem zorganizowano w naszej miejscowości integracyjno – noworoczne spotkanie z okazji Dnia Seniora. Pomimo mroźnego poranka wielu seniorów rozpoczęło uroczystość ...
2011-11-16
Trwa kolejny etap remontów dróg gminnych, na które samorząd pozyskał środki finansowe z promes dotacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Remontowany odcinek drogi Wrzępia – Zatoka...
2011-09-21
W piątek, 16 września br. odbył się następny odbiór techniczny dróg gminnych wykonanych z udziałem pozyskanej przez Gminę promesy rządowej. W tym zakresie zmodernizowane zostały następujące odcinki dróg:...
2011-09-08
We Wrzępii dobiegają końca remonty przy szkole filialnej m.in. kanału burzowego i  szamba, wymiana drzwi wejściowych, remont rynien, malowanie parapetów i wykonanie innych drobnych prac remontowych....
2011-09-06
Zwiększa się ilość kilometrów nowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych. Dzięki skutecznym staraniom samorządu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji drogowcy pełną parą rozpoczęli...