Kontakt

 
 
Urząd Gminy Szczurowa
ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa
tel.: 14 671 44 55, 14 671 40 44; fax.: 14 671 45 05
NIP: 869-11-86-401, REGON: 000548880
e-mail: ug@szczurowa.pl
www:www.szczurowa.pl
 
ePuap:
/2q998wusp2/skrytka
 
 
Wójt: Zbigniew Moskal
Przewodniczący Rady: Marek Biernat
 

 
Wydział Inwestycji, Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Mieniem Komunalnym
tel. 14  671 40 97
tel. 14 671 47 63
tel. 14 632 09 33
tel. 14 632 09 41
tel. 14 632 09 42
tel. 14 632 09 16

Wydział Budżetu i Podatków
tel. 14 671 47 64
tel.  14 632 09 73

Wydział Organizacyjno- Prawny
tel. 14 632 09 15
tel. 14 671 47 69
tel. 14 632 09 51

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 14 632 09 34


 
Konto Bankowe:
Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa
Nr rachunku: 74 8591 0007 0100 0000 0459 0001 (wpłaty podatków, opłat)
Nr rachunku: 47 8591 0007 0100 0000 0459 0002  (opłata za udostępnie danych osobowych)
 

 Godziny pracy Urzędu Gminy
poniedziałek   7:30 - 15:30
 wtorek           7:30 - 15:30
środa              7:30 - 15:30
czwartek         7:30 - 15:30
piątek            10:00 - 18:00