Kompetencje przyszłości - informacje
data dodania: 2018-01-25
Projekt nr RPMP.10.01.03-12-0278/16 pt. „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół gminy Szczurowa”. Okres realizacji: 01.06.2017- 31.12.2018r....
data dodania: 2017-08-28
Gmina Szczurowa rozpoczęła realizację projektu pod nazwą: „Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół Gminy Szczurowa”, do szkół podstawowych zostały zakupione pomoce dydaktyczne...
data dodania: 2017-06-01
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Szczurowej informuje, iż GMINA SZCZUROWA uzyskała dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 10. Wiedza i kompetencje, Działanie  10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,...