2006-10-03
Aktualności / Moja praca.

 

    moja praca
lokalny portal zatrudnienia
Szukasz pracy? Szukasz pracownika?
        
Szukaj z nami!    Kompania Wydawniczo – Promocyjna Rzepeccy i Spółka działająca na terenie Bochni, w okresie od 01.12.2005r. do 30.11.2007r. realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich – Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy - Bocheński Portal Zatrudnienia „Moja Praca”.

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie interaktywnego instrumentu lokalnego rynku pracy, służącego preselekcji pracodawców z potencjalnymi młodymi pracownikami, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacji i informacji. Projekt odpowiada ponadto na potrzeby lokalnego rynku pracy w zakresie tworzenia instrumentu wspólnego dla publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy promującego zatrudnienie.

Działania w ramach projektu obejmują:

1/ utworzenie, w oparciu o oprogramowanie Ľródłowe, elektronicznej bazy danych osób młodych poszukujących pracy, zapewniającej płynną i szybką komunikację z pracodawcami, a jednocześnie spełniającą wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Baza ta umożliwia:

  • potencjalnym pracownikom zamieszczenie CV i innych niezbędnych danych o sobie

  • pracodawcom zamieszczenie aktualnych ofert pracy wraz z krótką charakterystyką ich działań

2/ portal ten prezentuje również aktualne informacje w szczególności dotyczące:

  • „ruchów” na lokalnym rynku pracy

  • nowoczesnych form zatrudnienia

  • metod i technik aktywnego poszukiwania pracy

  • szkoleń zawodowych

  • doradztwa personalnego

tel. 014 612 35 75

Link do strony www.praca.brzesko.pl