2006-08-09
Aktualności / Wakacyjne remonty w szkołach - wymiana okien w Uściu Solnym

Władze samorządowe oraz dyrektorzy placówek oświatowych zadbali również o remonty w szkołach. W Publicznej Szkole Podstawowej w Uściu Solnym wymieniane są częściowo okna, które były przyczyną utraty dużej ilości ciepła.

 

 

Wymiana dotyczyć będzie całego parteru budynku szkoły i kosztować będzie ponad 15 tysięcy zł. W celu zmniejszenia zużycia energii, ochrony powietrza oraz podniesienia komfortu cieplnego w pomieszczeniach szkolnych w ubiegłym roku z udziałem środków gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tejże szkole przeprowadzona została termomodernizacja budynku. Ocieplono ściany zewnętrzne oraz stropy nad I piętrem i nad piwnicami, a także wykonano elewację zewnętrzną budynku szkoły.

UG Szczurowa, 09.08.2006 r.