2021-10-12
Aktualności / Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczurowej

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 października 2021r. będzie uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Szczurowej tzw. PSZOK. PSZOK zlokalizowany jest na bazie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Szczurowej ul. Rynek 22 (za blokami, za Delikatesami Centrum).Punkt jest czynny w każdy piątek w godz. 15 00 – 18 00 za wyjątkiem 24 i 31 grudnia 2021r.

Przed dostarczeniem odpadów do PSZOK prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami określonymi w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Szczurowa (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021r. poz. 5030).

Worki na segregację z przeznaczeniem na papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło oraz jednorazowe pojemniki na igły i strzykawki są do pobrania nieodpłatnie w biurze gospodarki odpadami Urzędu Gminy Szczurowa z siedzibą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczurowej (tj. w parku oraz w PSZOK Szczurowa.)

Uwaga!  Odpady powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegają odbiorowi przez PSZOK.
Każde przyjęcie odpadu przez PSZOK zostanie potwierdzone na Formularzu Przyjęcia Odpadów.


DO POBRANIA:

Uchwała w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu świadczenia usług

Kategorie odpadów na PSZOK

 

UG Szczurowa