2021-10-06
Aktualności / Obwieszczenie wójta Gminy Szczurowa

Obwieszczenie wójta Gminy Szczurowa dotyczące terminu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 w obwodzie łowieckim.

                    Szczurowa, dnia 06.10.2021 r.
Nasz znak:UG.II.6151.9.2021                                                   

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.  42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ( t.j. Dz. U z 2020 r.  poz. 1683  z późn. zm.)

Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości,

Informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „Bór „ w Brzesku dotyczącą terminu polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022 w obwodzie łowieckim :

Nr 64  obejmujący miejscowości: Dołęga  część miejscowości Szczurowa, Rylowa, Pojawie  które planowane są w następujących terminach: 06.11.2021, 07.11.2021 13.11.2021, 14.11.2021, 20.11.2021,  21.11.2021, 27.11.2021, 28.11.2021, 05.12.2021, 06.12.2021, 12.12.2021, 18.12.2021, 19.12.2021, 08.01.2022,  09.01.2022, 16.01.2022, 22.01.2022, 30.01.2022.
 

UG Szczurowa