2021-10-05
Aktualności / Zapraszamy na spotkanie dotyczące obszarów Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ma przyjemność zaprosić na spotkanie dotyczące obszarów Natura 2000: Dębówka nad rzeką Uszewką PLH120066 i Dolina rzeki Gróbki PLH120067, które odbędzie się w dniu 11 października 2021 roku, w godzinach 9:00 do 15:00 w Dworze Kępińskich w Szczurowej.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat funcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce i na świecie, potrzeb i metod ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz ich zagrożeńm planowania ochrony na obszarach Natura 2000, korzyści dla człowieka z istnienia obszarów Natura 2000 oraz możliwości rozwoju regionu. Omówione zostaną także aspekty prawne i sposoby postępowania w sytuacjach konieczności uwzględnienia potrzeb przedmiotów ochrony w ramach realizacji inwestycji.

UG Szczurowa